Hätäensiapu

Koulutuksen nimi: Hätäensiapu
Koulutustyyppi:Aikuiset: lyhytkoulutukset,
Kuljettajien ammattipätevyys
Ala / Toimiala:Tekniikan ja liikenteen ala,
Auto ja kuljetus
Paikkakunta:Pieksämäki
Ajankohta: 19.10.2017

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
Koulutuksen tavoite:Koulutettava kuljettaja
- osaa toimia turvallisesti ja lisäonnettomuudet estäen liikenneonnettomuuden sattuessa sekä suorittaa kolaripaikalla henkeä pelastavia hätäensiaputoimenpiteitä
- osaa perustiedot ja –taidot hätäilmoituksen ja ensi arvion tekemiseen
- tunnistaa henkeä uhkaavat peruselintoimintojen häiriöt ja pystyy toimimaan niiden sattuessa hätäensiaputilanteessa
- osaa toimia hätäensiaputilanteessa yksin ja muiden kanssa
Koulutuksen sisältö:- auttamisvelvollisuus
- hätäilmoitus ja ensiarvio onnettomuudessa
- elottomuus, siihen johtavat syyt ja peruselvytys
- liikenneonnettomuudet, raskaanliikenteen osallisuus liikenneonnettomuudessa ja sen mukana tuomat haasteet hätäensiavun sekä ammattihenkilöstön osalta
- potilaan hätäsiirto
- monivammaisen uhrin henkeä uhkaavat peruselintoimintojen häiriöt
- suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, shokki ja hengitysteiden avaaminen
- tajuttomuus ja sen yleisimmät aiheuttajat
- hengitysvaikeudet ja niiden tyypillisimmät aiheuttajat
- tyypillisimmät sairauskohtaukset ja niistä aiheutuneet onnettomuudet
- hätäensiapu muualla kuin liikenteessä mm. terminaalissa, lastauslaiturilla, asiakkaan luona tms. paikoissa, joissa kuljettaja työskentelee
- sovelletut harjoitukset aihealueittain
- auttajan jälkihoito onnettomuuden jälkeen
Toteutus:Torstaina 19.10.2017 klo 8.30-15
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakeutua koulutukseen sähköisesti, ota yhteyttä opintosihteeriin puh. 050 524 8682.
Koulutusmaksu:145 € (sis. alv 24 %). Koulutusmaksu sisältää hätäensiapukortin, ammattipätevyyden rekisteröintimaksun sekä kahdet kahvit ja lounaan.
Lisätietoja:Opintosihteeri Mari Miettinen-Räsänen
puh. 050 524 8682
mari.miettinen-rasanen@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio