Työturvallisuuskorttikoulutus

Koulutuksen nimi: Työturvallisuuskorttikoulutus
Koulutustyyppi:Kortti- ja passikoulutukset,
Aikuiset: lyhytkoulutukset
Ala / Toimiala:Tekniikan ja liikenteen ala
Paikkakunta:Pieksämäki
Ajankohta: 6.9.2017

Työturvallisuuskortti on työpaikoilla työturvallisuuden edistämiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on työpaikoille vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset edellyttävät kuitenkin alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. Tästä syystä esim. jo pääsy yhteistyömaa-alueelle edellyttää voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.

Ensisijainen tarkoitus on ollut kehittää yhteisten työpaikkojen (alihankkijat ja päämiehet samalla työmaalla) turvallisuutta. Työturvallisuuskortti on nykyisin käytössä myös muilla kuin yhteisillä työmailla, esimerkiksi teollisuudessa, rakennuksilla ja julkisella sektorilla. Kortin käytöllä on monin paikoin ollut myönteinen vaikutus työpaikkojen turvallisuuden kehittymiseen.

Työturvallisuuskortin saa päivän mittaisen koulutuksen ja sen päätteeksi pidettävän testin hyväksytysti suoritettuaan. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen omille sekä ulkopuolisille työntekijöille, joilla ei ennestään ole työturvallisuuskorttia tai niille, joilta se on jo vanhentunut.
Koulutuksen sisältö:• työturvallisuus yhteisellä työpaikalla
• periaatteena nolla tapaturmaa
• yleisohjeet
• keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
• varautuminen onnettomuustilanteisiin
• kirjallinen koe
Toteutus:Keskiviikkona 6.9.2017 klo 8-16
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen koulutusajankohtaa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakeutua koulutukseen sähköisesti, ota yhteyttä opintosihteeriin puh. 050 524 8682.
Koulutusmaksu:Koulutusmaksu on 130 € (sis. alv 24 %). Koulutusmaksuun sisältyy koulutus, koe, lounas ja kahvit sekä työturvallisuuskortti.
Muuta:Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Lisätietoja:Opintosihteeri Mari Miettinen-Räsänen
puh. 050 524 8682
mari.miettinen-rasanen@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio