Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus (Soster-kortti)

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus (Soster-kortti)
Koulutustyyppi:Kortti- ja passikoulutukset,
Aikuiset: lyhytkoulutukset
Ala / Toimiala:Sosiaali- ja terveysala,
Turvallisuus
Paikkakunta:Pieksämäki
Ajankohta: 14.12.2017

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä.

Koulutus sisältää aiheeseen liittyvää lakitietoa, pelastus- ja paloturva-asiaa, väkivalta- ja uhkatilanteiden käsittelyä ja käytännön harjoitteita.

Koulutus voidaan toteuttaa myös toimiala- ja työpaikkakohtaisesti.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Sosiaali- ja terveysalan turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
Kohderyhmä:Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutuksen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen.
Koulutuksen sisältö:• koulutuksen avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
• turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
• paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
• toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
• henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
• käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
• kirjallinen koe ja koulutuksen päättäminen
Toteutus:Torstaina 14.12.2017 klo 8-16
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakeutua koulutukseen sähköisesti, ota yhteyttä opintosihteeriin puh. 050 524 8682.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Koulutusmaksu:Koulutusmaksu on 130 € (sis. alv 24 %), sis. koulutuksen, kokeen, lounaan ja kahvit sekä Soster-kortin.
Muuta:Osallistujille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.
Lisätietoja:Jussi Kosonen
puh. 040 305 6691
jussi.kosonen@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio