Sosiaali- ja terveysalan tutkintotilaisuuksien arviointiperehdytys: Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysalan tutkintotilaisuuksien arviointiperehdytys: Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Koulutustyyppi:Aikuiset: lyhytkoulutukset
Ala / Toimiala:Sosiaali- ja terveysala
Paikkakunta:Pieksämäki
Ajankohta: 26.9.2017

Oppilaitoksen ja työpaikan tiivis yhteistyö ja koulutetut arvioijat ovat etu sekä tutkinnonsuorittajalle että työnantajalle. Tutkintojen järjestäjänä haluamme osaltamme huolehtia siitä, että ammatillisen osaamisen arvioijina teillä on ajantasaiset tiedot ja taidot tärkeissä arviointitehtävissä.

Toivomme, että jokaisella työpaikalla olisi vähintään yksi työntekijäarvioija, joka olisi käynyt koko koulutuskokonaisuuden.

Arviointiperehdytys koostuu kolmesta osasta: peruskoulutus (3 h), arvioinnin kohteet ja kriteerit (4 h) sekä arvioinnin kehittäminen (2 h). Tutustuminen arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä arvioinnin kehittäminen sopivat myös tietojen päivitykseen ja niihin voi osallistua tarpeen mukaan useammankin kerran.

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
Kohderyhmä:Perehdytys on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan tutkintotilaisuuksia arvioiville.
Koulutuksen tavoite:Vahvistaa työelämän edustajien osaamista heidän toimiessa työpaikoilla
tutkintotilaisuuksissa arvioijina.
Koulutuksen sisältö:Tutustuminen arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin tarkoittaa tutkinnonosan tai -osien arviointikohteisiin ja -kriteereihin perehtymistä ja soveltamista käytännön työtilanteisiin.
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä arvioinnin tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta työpaikkojen välillä selventämällä yhdessä arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Toteutus:Tiistaina 26.9.2017 klo 12-16
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen.
Koulutusmaksu:Koulutus on maksuton.
Lisätietoja:Opettaja Mervi Eskelinen
puh. 044 711 5400
mervi.eskelinen@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio