Työturvallisuuskorttikoulutus

Koulutuksen nimi: Työturvallisuuskorttikoulutus
Koulutustyyppi:Kortti- ja passikoulutukset
Ala / Toimiala:Tekniikan ja liikenteen ala,
Rakennus,
Sähkö
Paikkakunta:Mikkeli
Ajankohta: 18.8.2017

Työturvallisuuskortti on työpaikoilla työturvallisuuden edistämiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on työpaikoille vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset edellyttävät kuitenkin alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. Tästä syystä esim. jo pääsy yhteistyömaa-alueelle edellyttää voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia.

Ensisijainen tarkoitus on ollut kehittää yhteisten työpaikkojen (alihankkijat ja päämiehet samalla työmaalla) turvallisuutta. Työturvallisuuskortti on nykyisin käytössä myös muilla kuin yhteisillä työmailla, esimerkiksi teollisuudessa, rakennuksilla ja julkisella sektorilla. Kortin käytöllä on monin paikoin ollut myönteinen vaikutus työpaikkojen turvallisuuden kehittymiseen.

Työturvallisuuskortin saa päivän mittaisen koulutuksen ja sen päätteeksi pidettävän testin hyväksytysti suoritettuaan. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Raviradantie 8-10, Mikkeli
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu työpaikkojen omille sekä ulkopuolisille työntekijöille, joilla ei ennestään ole työturvallisuuskorttia tai niille, joilta se on jo vanhentunut.
Koulutuksen sisältö:• Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla
• Periaatteena nolla tapaturmaa
• Yleisohjeet
• Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
• Varautuminen onnettomuustilanteisiin
• Kirjallinen koe
Toteutus:Perjantaina 18.8.2017 klo 8-16
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen.
Koulutusmaksu:Koulutusmaksu on 130 € (sis. alv 24 %). Koulutusmaksuun sisältyy koulutus, kahvit, lounas, koe sekä työturvallisuuskortti.
Lisätietoja:Mika Lepistö
puh. 044 711 5915
mika.lepisto@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio