Lääkehoidon osaamisen päivitys

Koulutuksen nimi: Lääkehoidon osaamisen päivitys
Koulutustyyppi:Aikuiset: lyhytkoulutukset
Ala / Toimiala:Sosiaali- ja terveysala
Paikkakunta:Pieksämäki
Ajankohta: 27.9.-11.10.2017

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
Kohderyhmä:Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevä hoitohenkilöstö (lääkehoitoon koulutetut nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt).
Koulutuksen tavoite:Koulutus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -suositukseen.
Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien valmiuksia toteuttaa turvallista lääkehoitoa sekä antaa tietoa lääkehoidon perusteista ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
Koulutuksen sisältö:• lainsäädäntö ja vastuukysymykset
• lääkehuolto
• eri lääkeaineryhmät
• lääkkeiden jakaminen ja antaminen
• lääkkeenjako potilaskohtaisiin annoksiin
• lääkkeiden farmakokinetiikkaa
• lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutuksia
• injektiot (s.c. ja i.m.)
• lääkelaskuharjoituksia
• testi, jossa on sekä lääkelasku- että teoriaosuus
Toteutus:Keskiviikkona 27.9.2017 klo 8-14
Keskiviikkona 4.10.2017 klo 8-14
Keskiviikkona 11.10.2017 klo 8-10 (testi)
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen.
Koulutusmaksu:200 € (sis. alv 24 %)
Muuta:Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakeutua koulutukseen sähköisesti, ota yhteyttä opintosihteeriin puh. 050 524 8682.
Lisätietoja:Opintosihteeri Mari Miettinen-Räsänen
puh. 050 524 8682
mari.miettinen-rasanen@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio