Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus (Soster-kortti)

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus (Soster-kortti)
Koulutustyyppi:Kortti- ja passikoulutukset
Ala / Toimiala:Sosiaali- ja terveysala,
Turvallisuus
Paikkakunta:Mikkeli
Ajankohta: 24.11.2017

Soster – Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle tarkoitettu turvallisuuskoulutus. Koulutus sisältää aiheeseen liittyvää lakitietoa, pelastus- ja paloturva-asiaa, väkivalta- ja uhkatilanteiden käsittelyä ja käytännön harjoitteita. Koulutusta tarjotaan usein toimiala- ja työpaikkakohtaisesti esim. Kelan toimipaikkoihin, sosiaalitoimelle, edunvalvojille, päiväkotihenkilöstölle, yksityisen lääkäriaseman henkilöstölle jne. Se sisältää tietoa toimialan tyypillisistä riskeistä ja keinoja niiden vähentämiseksi, lainsäädännöstä, uhkatilanteen yleisestä käsittelystä, neuvoja ja toimintamalleja eri tilanteisiin sekä käytännön harjoituksia. Koulutus voi keskittyä tiettyihin aihealueisiin, kuten esimerkiksi aggression kohtaamiseen tai huumaantuneen/päihtyneen henkilön käsittelyyn. Turvakortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuspaikka:Etelä-Savon ammattiopisto
Raviradantie 8-10, Mikkeli
Kohderyhmä:Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutuksen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen.
Koulutuksen tavoite:Koulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.
Koulutuksen sisältö:• Koulutuksen avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
• Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
• Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
• Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
• Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
• Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
• Kirjallinen koe ja koulutuksen päättäminen

Osallistujille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.
Toteutus:Perjantaina 24.11.2017 klo 8-15.30
Hakeutuminen:Viimeistään viikkoa ennen.
Koulutusmaksu:Koulutusmaksu on 130 € (sis. alv 24 %). Koulutusmaksuun sisältyy koulutus, lounas ja kahvit, koe sekä Soster-kortti.
Muuta:Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ennen kokeeseen osallistumista.

Järjestämme tilauksesta koulutuksia myös muina ajankohtina asiakkaan tiloissa. Asiasta voi sopia suoraan kouluttajien kanssa.
Lisätietoja:Mika Lepistö
puh. 044 711 5915
mika.lepisto@esedu.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Esedun Wilma-järjestelmän kautta. Valitse, ilmoittaudutko yksityishenkilönä, jolloin koulutusmaksun maksaa ilmoittautuja itse, vai yrityksen/organisaation osallistujana, jolloin koulutusmaksun maksaa yritys/organisaatio.

Koulutusmaksun  maksaa ilmoittautuja itseKoulutusmaksun maksaa yritys tai organisaatio