Työssäoppiminen

Opiskelija oppii osan ammattitaidosta suoraan työpaikalla käytännön työssä. Etelä-Savon ammattiopistossa kaikkiin ammatillisten perustutkintojen oppilaitosmuotoisiin opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 35 osaamispisteen verran. Aikuiskoulutuksessa työssäoppimisen määrä vaihtelee henkilökohtaistamisen mukaan.

Oppiminen työpaikalla on tavoitteellista ja ohjattua. Opiskelijan oppimista tukevat työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen ohjaava opettaja. He antavat palautetta opiskelijan oppimisesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja sen lopussa. Työssäoppimisjaksosta opiskelija tekee itsearvioinnin.

Opiskelija, oppilaitoksen edustaja ja työnantajan edustaja tekevät kirjallisen sopimuksen työssäoppimisjakson käytännön järjestelyistä, osapuolten velvollisuuksista ja vastuista. Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti ilman työsuhdetta ja siitä ei makseta palkkaa.

Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan työssäoppimisjakso myös ulkomailla.

Verkkopalvelusivusto työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Työpaikalla aidossa työympäristössä ja työtilanteissa tapahtuva opiskelu on keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä.
Tutustu työssäoppimisen verkkopalvelusivustoon.

Lomakkeet ja oppaat

Ammattiosaamisen näytön lomakkeita