Töihin Vaalijalaan infot Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä

30.06.2017

Olemme mukana Vaalijala-projektissa, jonka tarkoituksena on turvata hoitoalan osaava työvoima Vaalijalan kuntayhtymälle. Yrityksessä eläköityy vuosittain yli parikymmentä hoitoalan ammattilaista. Esedu on mukana Vaalijalan rekryinfoissa kertomassa työ- ja koulutusmahdollisuuksista:

Töihin Vaalijalaan -infot Itä-Suomessa

"Vaalijalan kuntayhtymässä on koko ajan töitä tarjolla sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille. Ammattitaitoisia lähihoitajia ja sairaanhoitajia palkataan heti. Kysyntää on myös lääkäreistä, psykologeista, henkilökohtaisista avustajista. Avoimia työpaikkoja on Pieksämäen yksikössä ja rekrytointia alkaa myös muilla paikkakunnilla.

Tule infoon kuulemaan työmahdollisuuksista. Paikalla on Vaalijala kuntayhtymän edustajia. Pieksämäen palveluista ja asunnoista ovat kertomassa kaupungin elinkeinotoimen edustajat. Jos olet harkitsemassa opiskelua sosiaali-ja terveysalalle, Pieksämäellä toimivat oppilaitokset Esedu ja Seurakuntaopisto kertovat koulutusmahdollisuuksista."

Lisätietoa:

www.vaalijala.fi/tyopaikat

Esedun yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen puh. 040 305 6647