Ammatillisen perhehoidon täydennyskoulutus starttaa syksyllä

06.06.2017

Esedu järjestää yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnoiman OSSI-hankkeen kanssa ammatillisen perhehoidon täydennyskoulutuksen.

Syksyllä alkava koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan yritystoiminnan perhehoitajana.
Koulutuksen infotilaisuus järjestetään

keskiviikkona 14.6.2017 klo 16.30–18.30
Tuma-talossa, Sammonkatu 12, Mikkeli

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu infoon viimeistään 12.6.: riitta.lappi@mikseimikkeli.fi

Ammatillinen ikäihmisten perhehoito on Suomessa uutta ja alalla toimivia yrittäjiä on vain muutama. Kunnan kanssa sopimuksen tehneitä toimeksiantoperusteisia perhehoitajia on sen sijaan enemmän, kuitenkin Etelä-Savossa vain muutamia. Perhehoidosta saadut positiiviset kokemukset kannustavat lisäämään tätä hoivamuotoa runsaasti.

Etelä-Savossa kehitetään jatkuvasti uusia ikäihmisten hoivapalveluja. Perhehoidossa ikäihminen muuttaa perhehoitajan kotiin tai vaihtoehtoisesti hoiva toteutuu asiakkaan kotona. Perhehoito sopii ikäihmiselle, joka ei enää pärjää kotiin tarjottavien palvelujen turvin, mutta ei välttämättä vielä tarvitse palveluasumista tai ympärivuorokautista hoitoa.

Yksinäiselle ikäihmiselle perhehoito tarjoaa mahdollisuuden turvallisuuden tunteeseen ja osallisuuteen, sillä perhehoidossa hän voi osallistua perheen normaaliin arkeen oman jaksamisensa rajoissa. Ruoanlaitossa ja leivonnassa auttaminen, ulkoilu, koiran rapsuttaminen tai vaikkapa yhteinen lukuhetki perheen kanssa pitää ikäihmisen mielen virkeänä ja ylläpitää toimintakykyä.
Perhehoito voi olla myös lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajan, jonka hoidettava viettää perhehoidossa. Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista toimintaa. Perhehoitajalla on oltava sopiva koulutus sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Perhehoitajan on myös hallittava yrittäjyyteen liittyvät perusasiat.

Vuoden 2016 lopussa käynnistyneen Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon” (OSSI) – hankkeen yhtenä tärkeänä osa-alueena on ikäihmisten perhehoidon kehittäminen.

Lisätietoja:
opettaja Sirpa Kauppi puh. 044 711 5796