KasvuEsedu Oy sai omistajan hyväksynnän

10.10.2017

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi konsernirakenteen muutoksen ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön perustamisen kokouksessaan maanantaina 9.10.2017. Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Seppänen esitteli asian valtuuston kokouksessa.

Seppänen kertoi valtuustolle, että vielä keskeneräisen kilpailulain- ja kasvupalvelulainsäädännön mukaan valtionosuuksia saava yhtiö ei voi toimia markkinaehtoisella puolella. Esedun nykyisestä liikevaihdosta noin 8 %:a on koulutuspalveluja, jotka siirtyvät uuteen tytäryhtiöön KasvuEsedu Oy:ön.

KasvuEsedu Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa oman toimensa ohella myyntipäällikkö Teija Pylkkänen. Uuden tytäryhtiön palvelukseen ei toistaiseksi siirry henkilöstöä.

Lisätietoa mediatiedotteesta 9.10.2017:

KasvuEsedu Oy vastaa jatkossa markkinaehtoisesta toiminnasta

Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen johdosta useat koulutuksenjärjestäjät ovat perustaneet tytäryhtiön markkinaehtoiseen toimintaan jo 2014 – 2015. Keväällä 2017 alkoi lisäksi keskustelu siitä, että valtionosuuksia saava toimija ei voi tehdä tarjouksia esimerkiksi työvoimakoulutuksen tarjouspyyntöihin.

KasvuEsedu Oy:n perustamisen taustalla on kolme erillistä lakivalmistelua:

  1. Kasvupalvelulain valmistelu ja ylipäätään kasvupalveluiden organisoituminen toimintakentässä kunta – maakunta – palveluiden tarjoajat sekä tämän lain sisältämä palvelun järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen (ns. tilaaja-tuottaja-malli). KasvuEsedu Oy valmistautuu kasvupalveluiden tuottamiseen jatkossakin.
  2. Kilpailulainsäädännön valmistelu, jossa kilpaillulla markkinalla toimivilta vaaditaan kilpailuneutraliteettia: valtionosuuksin ei voi subventoida palveluita tai tuotteita, joita myydään kilpaillulla markkinalla.
  3. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen ja toiminnanohjauksen alle siirtyy 1.1.2018 kaikki tutkintoa ja osatutkintoa tavoitteleva ammatillinen toisen asteen koulutus, mukaan lukien tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus. Järjestämislupia odotellaan edelleen.

Tytäryhtiön perustamista on käsitelty ensimmäisen kerran Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksessa heti em. tietojen saamisen jälkeen 20.4.2017. Hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan tekemään tarvittavia valmisteluita.

Toimintaympäristön muutos ja siihen varautuminen tytäryhtiön perustamisella käytiin myös läpi omistajien (Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit) kokouksessa 20.6.2017. Tytäryhtiön perustaminen on päätetty Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksessa 15.9.2017.

KasvuEsedu Oy:n toimitusjohtajana aloittaa oman toimensa ohella Esedun myyntipäällikkö Teija Pylkkänen. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa Etelä-Savon elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Kilpailuneutraali toiminta tulee jatkossa tuottaa eri y-tunnuksen alla kuin valtionosuuksin toteutettu ammatillinen koulutus. Esedun osalta tähän tarjoomaan kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • työvoimakoulutus
  • yritysten ja yhteisöjen henkilöstökoulutus, mukaan lukien erilaiset osaamiskartoitukset ja räätälöidyt osaamisen kehittämissuunnitelmat
  • muille koulutuksen järjestäjille myytävä oppisopimuskoulutus
  • muu myytävä koulutus
  • koulutusvienti

Tätä tuotevalikoimaa on noin 3 miljoonan euron arvosta myyty osana alueen ammatillisen osaamisen kehittämistä. Esedu säilyy alueella vahvana vain, jos sen on mahdollista yhdistää toimintaansa erilaisia tuotteita ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Esedu vahvistaa alueella ja osin valtakunnallisesti sekä globaalisti ammatillisen osaamisen kehittymistä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamista.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy, puh. 044 – 7115 691