Otavan koulutila

Etelä-Savon ammattiopistoOtavan koulutila
Otavan koulutila
PL 304 (Koulutilantie 12), 50101Mikkeli
Puh. 015 221 5111
Fax 015 221 5749

  • Maatilatalouden ja puutarhatalouden ammatillinen peruskoulutus
  • Aikuisille näyttötutkintoina perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä alan täydennyskoulutusta

Otavan koulutilan esittely virtuaalikylän oppimisympäristönä.

Opintojen tukipalvelut:

  • Maatila, puh. 044 711 5661
  • Navetta, puh. 044 711 5720
  • Kasvihuoneet, puh. 044 711 5628
  • Taimisto, puh. 044 711 5623
  • Myymälä