Energiateollisuus ry kiinnostui Elvera Oy:n RekryKoulutuksesta

Energiateollisuus ry kiinnostui Elvera Oy:n RekryKoulutuksesta

Muutosten keskellä yhä useampi yritys miettii osaavan työvoiman saatavuutta ja tulevaisuuden rekrytointihaasteisiin vastaamista ennakoivasti. Yritykset haluavat rekrytoida motivoituneita, oppimishaluisia ja työstä kiinnostuneita työntekijöitä.

Mikkelissä aloitettiin syyskuun alussa neljän ja puolen kuukauden mittainen RekryKoulutus Elvera Oy:n, Etelä-Savon ELY- ja TE-toimiston sekä KasvuEsedun yhteistyönä. Koulutuksesta valmistuu Elvera Oy:lle 17 henkilöä energiaverkon rakentajiksi. KasvuEsedu hankki opetuksen Etelä-Savon ammattiopistosta. Tämän lisäksi koulutettavat ovat työssäoppimassa puolet koulutusajastaan Elveran eri työpisteissä. Kaikki koulutuksen suorittaneet tulevat työllistymään Elvera Oy:ssä.

Antti Huttunen, Elvera Oy ” Tänne tarvitaan uusia tekijöitä!”

Sähkönjakeluyhtiöt sijoittavat lähivuosina huimia määriä jakeluverkkoihin. Verkkoja maakaapeloidaan ja ilmajohtoja siirretään teiden varsille. Tämä valtava työmäärä aiheuttaa meille urakoitsijoille paineita saada tilatut työt tehtyä. Alaa ei kokonaisuutena auta, että asentajat vaihtavat haalareita ja siirtyvät toisten urakointiyhtiön palvelukseen.

Vuoden 2019 alussa Elveran toimitusjohtaja Arto Nieminen heitti pöydälle ajatuksen siitä, että voisiko sähköverkkojen huolto-, asennus- ja korjaustehtäviin saada koulutettua henkilöstöä täsmäkoulutuksena? Ihmisiä, jotka viihtyvät ulkotöissä, joilla on erähenkeä. Valtaosa Elverasta lähiaikoina eläköityvistä henkilöistä on tullut aikoinaan töihin ilman minkäänlaista sähköpuolen koulutusta ajatuksella ”Kyllä työ tekijänsä opettaa”. Voisiko tätä samaa ajatusta käyttää nykypäivänäkin?

Kyllä se on mahdollista, RekryKoulutuksena! Kevään ja alkukesän aikana aloimme mainostaa kolutusta eri sosiaalisissa medioissa, nettisivuilla ja Messilive – YouTubessa. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka hyvin olimme herättäneet kiinnostusta hankkeellamme. Yli 70 hakijan joukosta haastattelimme noin 40 hakijaa, joista koulukseen valittiin 20 sopivinta. Koulutus alkoi syyskuun toinen päivä. Olimme suunnitelleet koulutuksen siten, että alussa opiskellaan tarvittavat pätevyyskortit, jotta töissä osataan toimia turvallisesti ja vastuullisesti. Ammattiopistolla tapahtuviin opintoihin sisältyy sähkönjakelualan peruskoulutusta ja työharjoituksia. Neljän kuukauden mittainen koulutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa opiskelijat ovat kolme päivää koululla ja kaksi töissä tulevissa Elveran toimipisteissään. Puolen välin jälkeen koulua on kaksi ja töitä kolme päivää.

Uudet työntekijät ovat otettu hyvin vastaan Elveran työryhmissä ja heitä perehdytetään verkostoalan töihin työmaalla. Oman haasteensa toki antaa, että työmaat ovat kovin erilaisia työpisteistä riippuen. Osa on päässyt tekemään ilmajohtotöitä ja osa maakaapelointiin liittyviä töitä. Näin lyhyellä aikataululla ei kaikille saada perehdytettyä työelämässä kaikkia taitoja, vaan perehdytys jatkuu koulutuksen päätyttyä. ”Olen saanut ilokseni kuulla, kuinka motivoituneita tekijöitä meillä koulutuksessa on”, kertoo Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Antti Huttunen.

Mari Roikonen, ELY-keskus ”Osaavaa työvoimaa rekrykoulutuksella”

RekryKoulutus on keino löytää osaavaa työvoimaa yritykseen silloin, kun ammattitaitoisia osaajia ei ole saatavilla. Tavoitteena on kouluttaa työelämälähtöisesti, joustavasti ja nopeasti osaavia työntekijöitä työnantajien tarpeisiin. RekryKoulutus räätälöidään yhden tai useamman työnantajan ammatillisiin osaamistarpeisiin ja se antaa opiskelijoille osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan.  RekryKoulutuksen jälkeen koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen.

RekryKoulutus on lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävää koulutusta, johon sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista. Koulutuksessa ei kuitenkaan suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Koulutuksen kustannuksista ELY-keskus maksaa 70 % ja työnantaja 30 %. Hinta vaihtelee koulutusaloittain ja riippuu mm. koulutuksen kestosta ja sisällöstä sekä opiskelijamäärästä. Koulutuksen kesto on yleensä 3-9 kuukautta. Työntekijän osaamista voidaan täydentää RekryKoulutuksen jälkeen esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella.

Onnistunut RekryKoulutus edellyttää paitsi motivoituneita opiskelijoita, myös hyvää yhteistyötä yrityksen, kouluttajan sekä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kesken. Opiskelijan tulee saada jo koulutuksen aikana tunne siitä, että hänet oikeasti halutaan yritykseen töihin. RekryKoulutuksen aikana opiskelija saa laadukkaan koulutuksen sekä tarvittavan tuen, jotta yhteinen työllistymistavoite onnistuisi. Hyvin suunniteltu ja markkinoitu koulutuskokonaisuus sekä yrityksen houkuttelevuus antaa parhaimman tuloksen osaavan työvoiman saamiseksi!

Energiateollisuus ry:n kiinnostuksen herätti RekryKoulutukseen hakijoiden suuri määrä, ja malli siitä kuinka voidaan kouluttaa Elveran useaan toimipisteeseen sijoittuvat henkilöt samalla kertaa. Edustajat Energiateollisuus ry:stä kävivät tutustumassa koulutukseen Mikkelissä 29.10.2019.

Kuvassa vasemmalta hankinta-asiantuntija Mari Roikonen ELY-keskuksesta, koulutusassistentti Lovisa Hirvonen Adato Energia Oy:stä, toimituspäällikkö Petri Sallinen Adato Energia Oy/Enegiauutisista, johtaja Janne Kerttula Energiateollisuus ry:stä, asiantuntija Päivi Tamminen TE-toimistosta ja laatu- ja turvallisuuspäällikkö Antti Huttunen, Elvera Oy:stä.

Kirjoittajat:

Antti Huttunen
laatu- ja turvallisuuspäällikkö
Elvera Oy

Mari Roikonen
hankinta-asiantuntija
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Elinkeinot, työvoima, osaaminen -vastuualue
yrittäjyyden ja osaamisen palvelut -yksikkö

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu