Essoten ruoka ja siivouspalvelujen uudistunut täydennyskoulutusmalli

Essoten ruoka ja siivouspalvelujen uudistunut täydennyskoulutusmalli

Olen Essoten, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tila- ja tukipalvelujen ravinto- ja siivouspäällikkö Marjukka Hokkanen. Olen toiminut esimiestehtävissä yli 30 vuotta, työhistoriani pisimmän ajan olen ollut samalla työnantajalla. Muutosvaiheissa organisaation nimi on muuttunut näiden vuosien aikana pariin kertaan. Tällä hetkellä meillä Etelä-Savon eri toimipisteissä ruoka- ja puhtauspalveluissa työskentelee yhteensä 240 ruoka- ja puhtausalan ammattilaista.

Työntekijöiden osaamista on aina ylläpidetty täydennyskoulutuksilla, vaikka siihen varatut määrärahat eivät ole olleet suuria. Ennen koulutuksiin pääsi 1-2 työntekijää vuoden aikana, koska koulutukset matkoineen ja yöpymisineen olivat kalliita ja kuluttivat talousarvioon varatut varat. Tuolloin, kun koulutukseen pääsi osallistumaan vain yksittäiset työntekijät, koulutuksista saatu tieto oli hankalaa saada koko työyhteisön käyttöön eikä se ulottunut omaa työpistettä kauemmaksi.

Osaamistarvekartoitukset loivat suuntaa osaamisen uudistamiseen

Viisi vuotta sitten teimme Esedun kanssa yhteistyössä koko tila- ja tukipalveluiden henkilöstölle osaamiskartoituksen. Ruoka- ja puhtauspalveluiden työntekijöille tehtiin henkilökohtaiset osaamiskartoitukset, muulle henkilöstölle ammattiryhmittäiset osaamistarvekartoitukset. Kartoituksista saatujen aineistojen avulla pääsimme tarkastelemaan työntekijöiden osaamisvahvuuksia ja osaamisvajeita ja laatimaan koulutussuunnitelman. Osaamiskartoitusten perusteella järjestettiin koulutuksia mm. tiimityöstä, työhyvinvoinnista, johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvistä teemoista. Valmennuksia ja koulutuksia järjestettiin myös ammatillisten taitojen perusteisiin liittyen sekä ruoka- että siivouspalveluihin.

Nykyisin työtekijöiden irrottaminen koulutukseen on hankalaa, joten on osattava toimia niukilla resursseilla olemassa olevan pienen liikkumavaran puitteissa.

”Uudistumisen johtoajatuksena oli saada mahdollisimman moni työntekijä kouluttautumaan ja hankkimaan uusia ajatuksia ja lisätietoa hyvinkin erilaisista työhön liittyvistä asioista. Tämä tarve johti toimintatavan muutokseen.”

Uudistettu tehokas koulutusmalli

KasvuEsedun yhteistyön myötä olemme luoneet työyhteisöämme palvelevan ja oppimista tukevan koulutusmallin. Jaamme tila- ja tukipalveluhenkilöstön koulutusten tuntimäärät pieniin osiin eli 2-4 tuntiin kerralla ja nekin iltapäiviksi. Näin henkilöstön irrottaminen päivittäisistä työtehtävistä onnistuu paremmin, ammattinimikkeestä riippumatta ja saamme taloudelliseksi ryhmäkooksi tarvittavat 16 – 20 henkilöä. Lisäksi kouluttajat tulevat tänne meidän tiloihin, joten siirtymiseenkään ei tarvitse käyttää aikaa.

Koulutusryhmiin tulee osallistuja tila- ja tukipalveluiden eri yksiköistä, joten myös verkostoituminen oman organisaation sisällä onnistuu mainiosti. Koulutusaiheet sovitaan arkityötä tukeviksi, mielenkiintoisiksi ja ne ovat ns. täsmäkoulutuksia, jolloin ne palvelevat kaikkia osallistujia.

”Tämä meidän toimintaamme sopiva työyhteisölähtöinen kouluttautumismuoto mahdollistuu oppilaitoksen kanssa tehtävällä joustavalla yhteistyöllä. Siellä ymmärretään meidän tarpeet ja rajoitteet koulutuksen onnistumiselle ja sen järjestämiselle.”

Olemme jatkaneet osaamiskumppanuudessa Esedun kanssa yhteistyötä ja edelleen tapaan KasvuEsedun asiakkuusvastaavan vähintään 2 kertaa vuodessa, jolloin pohdimme koulutuksen aihealueet, tarkastamme niiden ajankohtaisuudet, sovimme aikataulut ja koulutustilat. Yhteistyön avulla olemme voineet nopeasti reagoida akuutteihin koulutusaiheisiin ja tarvittaessa olemme voineet tehdä jo aiemmin suunniteltuihin aiheisiin muutoksia.

Joustavat täsmäkoulutukset tukevat henkilöstön hyvinvointia

Mielestäni henkilöstön kouluttamiseen on panostettava, koska koulutus tukee meidän kaikkien ammatillista osaamista ja kehittymistä ja samalla osaamisen vahvistuminen tukee hyvinvoinnin tunnetta. Hyvin suunnitelluilla, nopeilla, lyhyillä täsmäkoulutuksilla tuetaan työntekijän jaksamista ja uusien asioiden haltuunottoa.

Lisäksi oman organisaation sisällä tapahtuva verkostoituminen koulutusten aikana lisää yhteistyön helppoutta, kun kasvot tulevat tutuiksi ja ymmärrys yhteisestä työstä laajenee.

”Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset ovat sekä pieniä että aika ajoin myös suuria. Yhteistyössä muotoiltu, uudistettu koulutuspalvelumalli toimii todella hyvin, suosittelen muillekin.”

 

Kirjoittaja: Marjukka Hokkanen
Essoten, tila- ja tukipalvelujen ravinto- ja siivouspäällikkö

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu