Hitsauskoulutukset KasvuEsedulta yritysten tarpeisiin – Mikkelissä ja Pieksämäellä

Hitsauskoulutukset KasvuEsedulta yritysten tarpeisiin – Mikkelissä ja Pieksämäellä

Hitsauskoulutusta vaikka valjaissa roikkuen ja saumat ovat priimaa

Vantaalainen TPH Teollisuuspiippujen Huolto-Saneeraus Oy halusi varmistaa työntekijöittensä osaamista hitsauksessa. Yritys tekee mm. teollisuuslaitosten savupiippujen huolto-, korjaus- ja purkutöitä. Töitä tehdään jopa 100 metrin korkeudessa.

Yritykselle järjestettiin vuoden 2020 alussa 10 tunnin räätälöity koulutus Etelä-Savon ammattiopiston ns. hitsauksen demonstraatioradalla. Hitsaajat tekivät aluksi hitsausharjoituksia kuviteltuun savupiipun vanteeseen ja sen jälkeen he harjoittelivat hitsausta ylhäällä valjaissa roikkuen. Koulutuksessa olleiden, yrityksen neljän työntekijän yksi tärkeimmistä taidoista on se, kuinka hyvin he osaavat ja pystyvät hitsaamaan korkealla.

Korkealla työskentelytaidon lisäksi työn laadukkaalla jäljellä ja tuloksella on väliä. Hitsausosaamisen varmistamiseksi opettaja Petri Kosunen teki tarkastukset murtamalla hitsaussaumat ja tarkistamalla täyttääkö saumat laatuvaatimukset.

Koulutuksesta vastasi ja oppimisen laadukkaan sauman syntymisestä varmisti opettaja Petri Kosunen.

Osaajia yrityksiin koulutuksen keinoin

KasvuEsedu järjestää Etelä-Savon ammattiopiston kanssa kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä alalle suuntaavia koulutuksia Mikkelissä ja Pieksämäellä. Koulutuksia järjestetään sekä yritysten tarpeiden mukaisina henkilöstökoulutuksina että työvoimakoulutuksina, joita suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä yritysten ja TE-viranomaisten kanssa. Lisä- ja täydennyskoulutuksen sisältöinä ovat levy- ja hitsaustyöt: kaasu-, puikko-, MIG/MAG- ja TIG-hitsaus), eri materiaalit, hitsausmerkinnät ja piirustusten luku sekä hitsauskokeiden suorittaminen standardien mukaan. Koneistuskoulutusta järjestetään Pieksämäellä ja monimuoto-opintoina myös Mikkelin seudulla. Tällöin lähiopinnot ovat Pieksämäellä, ohjelmointikoulutusta annetaan verkossa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista toteutetaan yrityksissä.

Työssä oppiminen on edistänyt työelämään siirtymistä ja työpaikkaan jäämistä. Arviolta n. 70 % osaavista opiskelijoista työllistyy. Työssäoppimisen jakso on molemmille riskitön ja yrityksille koulutukset ovat hyvä rekrytointikanava.

Yrityksen tarpeet ja toiveet toteutuksessa

Oppilaitoksessa on vahva tuntemus alueen yritysten tarpeista ja toiveista työntekijöiden suhteen. Esedu on tehnyt Mikkelin ja Pieksämäen lähialueilla osaamistarvekartoitukset n. 30 metallialan yritykseen. Kartoitusten pohjalta opiskelijoita ja työnhakijoita ohjataan heidän osaamistaan vastaaviin työpaikkoihin.

Rahoitusta yrityskoulutuksiin

Yritysten tarpeiden pohjalta KasvuEsedu järjestää myös kone- ja metallialan yhteishankintakoulutuksia (RekryKoulutukset ja TäsmäKoulutukset), joissa yrityksen maksuosuus on yleensä vain 30 % koulutuksen kustannuksista.

 

Kirjoittajat:
Asiakkuusvastaava Pertti Karhunen, KasvuEsedu
Kone- ja metallialan opettaja Petri Kosunen, Etelä-Savon ammattiopisto

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu