KasvuEsedun hallitus: Osaamisen kehittäminen luo edellytyksiä työmarkkinoilla

KasvuEsedun hallitus: Osaamisen kehittäminen luo edellytyksiä työmarkkinoilla

Työn muutos – osaamistarpeiden muutos

Vielä muutama vuosikymmen sitten tyypillinen työura oli siirtyä koulutuksen kautta työelämään ja tehdä jopa koko työura saman työnantajan palveluksessa. Tämän päivän työelämässä tilanne on aivan toisenlainen. Alan vaihtaminen ja uudelleen kouluttautuminen ei ole mitenkään tavatonta. Työnantajaa vaihdetaan useammin ja työsuhteet ovat lyhyempiä. Samalla työn tekeminen on monilla aloilla muuttunut yrittäjämäisemmäksi ja erilaiset alustat ja kevytyrittäjyyden mallit luovat uudenlaisia joustavampia tapoja tehdä työtä.

Työn tekeminen on monilla aloilla muuttunut yrittäjämäisemmäksi ja erilaiset alustat ja kevytyrittäjyyden mallit luovat uudenlaisia joustavampia tapoja tehdä työtä.

Kaikilta osin ja kaikille tämä ei ole myönteistä kehitystä, mutta paluuta vanhaan tuskin on näköpiirissä.

Elämänikäinen oppiminen – uudistuminen

Nykyään työelämään, koulutukseen ja osaamiseen liittyvässä keskustelussa kuulee usein sanoja kuten työssäoppiminen, jatkuva oppiminen tai osaamisen kehittäminen. Kaikkia näitä termejä yhdistää se, että ne pitävät sisällään ajatuksen, että osaaminen on jatkuva prosessi eikä pääty päättötodistuksen saamiseen.

Suurin osa uudistumista edistävistä, osaamista vaativista innovaatioista syntyy työtä tekemällä. KasvuEsedu Oy:n rooli aluekehityksessä on edistää niiden syntymistä palveluillaan sekä tuotekehitystä ja palvelumuotoilua tukevilla valmennuksilla ja koulutuksilla.

Kilpailukyky – osaaminen ja mahdollisuudet

Osaamisen kehittämisen vastuu on myös työnantajalla. Hyvä työnantaja huolehtii henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja varmistaa sillä omaa kilpailukykyään. Nyt työelämään siirtyvä sukupolvi osaa ja voi vaatia työnantajalta osaamisesta huolehtimista. Eräiden tutkimusten mukaan 80-luvun lopussa ja 90-luvun alkupuolella syntyneet ns. milleniaalit tai y-sukupolvi odottavat työelämältä eri asioita kuin aiemmat sukupolvet.

ns. milleniaalit tai y-sukupolvi odottavat työelämältä eri asioita kuin aiemmat sukupolvet.

Palkka ei ole listan kärjessä. Sen sijaan tärkeään rooliin nousee mielenkiintoiset tehtävät, työn ja perheen yhteensovittaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet.

Vetovoima – pitovoima

Hyviin rekrytointeihin pyrkivä työnantaja osaa viestiä edellä esiin tuotuja teemoja selkeästi rekrytointitilanteessa sekä tarjoaa mahdollisuuksia työpaikalla. Näin työnantaja huolehtii myös työvoiman pysyvyydestä. Hyvä työntekijä puolestaan sekä vaatii osaamisen kehittämistä että ylläpitää itse omaa osaamistaan.

Tämän päivän työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja ajan seuraamista. Monissa perinteisessäkin ammateissa, tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti, valmistusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti ja työssä käytettävien välineiden teknologinen kehitys muuttaa työn tekemisen tapaa koko ajan. Oman osaamisen ylläpitäminen antaa merkittävän kilpailuedun uralla etenemiseen ja työpaikkojen saamiseen.

KasvuEsedu Oy

KasvuEsedu Oy on perustettu v. 2017 Esedu-konserniin aluekehittämisen välineeksi niiltä osin kuin tarvitaan kilpailuneutraalia, markkinaehtoista koulutusta ja osaamisen kehittämistä työpaikoille, osaavan työvoiman saamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Kirjoittajat:
KasvuEsedun hallituksen puheenjohtaja
Koulutuspäällikkö Pekka Orava
Rakentaminen ja teknologia
Etelä-Savon ammattiopisto

KasvuEsedun hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Teppo Leinonen
Etelä-Savon kauppakamari

Hankepäällikkö Tiina Tervaniemi
Etelä-Savon Koulutus Oy

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu