Etelä-Savon Yrittäjyyskasvatusforum

Etelä-Savon Yrittäjyyskasvatusforum

Kokeilukulttuuri 2.0. – Uskalla kokeilla

Jo viidettä kertaa vietettiin Etelä-Savon Yrittäjyyskasvatusforumia 12.4.2018. Forumi toteutettiin Savonlinnassa ja tämän vuoden koordinointivastuussa oli SamiEdu.

Tilaisuuden kommentaattorina toimi johtaja Anne Gustafsson-Pesonen Xamkin Pienyrityskeskukselta. Itse tilaisuuden avasi Samiedun edustaja, toimialajohtaja Pasi Ruohtula. Ruohtula korosti puheessaan yrittäjyyden elementtejä, joita ovat mm. sisäinen yrittäjyys, heittäytyminen, uskallus ja verkostoituminen.

Upean väliaikaesityksen toteuttivat Savonlinnan Taidelukion kasvatit Milla Purhonen ja Eero Kelo. Lisäksi Taidelukion rehtori Reima Härkönen korosti sitä, että nuorille pitää antaa uskallus ja rohkeus lähteä tekemään isoja asioita. Taidelukion kulttuurissa korostuukin vahva yhteisöllisyys, yrittäjämäinen asenne ja antoisa yritysyhteistyö. Härkönen toivoikin uudenlaista art business ajattelua maakuntaan.

Johtaja Anne Gustafsson-Pesonen Xamkin Pienyrityskeskukselta kertoi uudesta, koko maakunnan yhteisestä ekosysteemistä, Roihusta. Yrittäjyyden kehittämistä yhdessä, koko Etelä-Savon hyväksi. Savonlinnan alueella korostuu mm. kansainvälistyminen ja start-upit ja Pieksämäellä sukupolvenvaihdokset. Roihu tarjoaa osaamisen kehittämistä, uudenlaista yrittäjyyspedagogiikkaa, pienyritysten liiketoimintaosaamiseen tukea ja koulutusta sukupolvenvaihdoksiin liittyen. Roihun aikana (2018-2020) luodaan 100 uutta yritystä.

Tärkeitä tapahtumia:

  • SYKE2018, uudenlainen työelämätapahtuma 5.9.2018 SaimaaStadiumilla, lisätietoja tästä
  • GEW Global Entrepreneurship Week 12.-16.11.2018, viikkoa koordinoi Xamkin Pienyrityskeskus, lisätietoja tästä
  • CAMOT2018 19.-20.9.2018 Savonlinna, Eurooppa kohtaa Kiinan – innovaatiot, uudet teknologit, yrittäjyys ja hyvinvointi terveysalalla, lisätietoja tästä

Esedun rohkeat, nuoret yrittäjät, eli Jonna Huopalainen ja Riikka Matiskainen Auttavat Kädet NY ja Antti Telkkä Data Telkkä NY kertoivat omista NY (vuosi yrittäjänä) kokemuksistaan. Matiskainen kuvaili, että NY-vuosi on kehittänyt häntä itseään ja vastuunottoa. Lisäksi hän mainitsi, että NY tuo mukavaa vaihtelua opiskeluihin ja NY:n kautta pääsee kokeilemaan uusia asioita.

Päivän muita esiintyjiä olivat Xamkin Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri ja Xamkin koulutusjohtaja Outi Pyöriä, sekä tiimivalmentaja Ritva Marjanen ja osuuskunta Aarrekampuksen opiskelijat Seurakuntaopistolta.

Tilaisuudessa toteutettiin learning cafe, jonka teemana oli yrittäjyysopintojen kehittäminen. Jukka Pesonen SamiEdulta koosti yhteen learning cafen tulokset, ja vastauksissa korostui mm. motivaatio, hyvä porukka, vastuun antaminen, uskalla epäonnistua ja positiivinen palaute. Lisäksi pohdittiin, että kuinka yrittäjyys saadaan kolahtamaan nuorille, ja vaihtoehtoina voisi olla esimerkiksi NY (vuosi yrittäjänä) -ohjelma, osuustoiminta tai 4 H. Pieksämäelle toivottiin myös yhteistä yrittäjyyskoordinaattoria, ja maakunnallista yhteistyötä toivottiin entistä enemmän.

Kevään 2019 Yrittäjyyskasvatusforum pidetään Pieksämäellä.

”Yrittäjyys on kykyä muuttaa ideat toiminnaksi”Aluepäällikkö Maisa Kantanen, YES Etelä-Savo  

johanna.koponen@esedu.fi
Jaa sivu