Vahvaa Nuori Yrittäjyys -ohjelman kehittämistä

Vahvaa Nuori Yrittäjyys -ohjelman kehittämistä

Aktiivista arviointi- ja kehittämistyötä NY (Vuosi yrittäjänä) -ohjelman puolesta.

Etelä-Savon ammattiopistossa on toteutettu ansiokkaasti NY-toimintaa jo vuodesta 2010 lähtien. Meillä on toiminut huikeat 161 NY-yritystä vuosina 2010-2018, joista kalenterivuonna 2018 on perustettu 18 uutta NY-yritystä hieronta-, metsä-, ravintola-, pintakäsittely- ja kauneuspuolelle.

Aktiviinen NY-toiminta kaipaa rinnalle myös vahvaa kehittämistä, jonka johdosta liiketalouden opiskelija, Lotta Rossi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta teki aiheesta opinnäytetyön:

Nuori yrittäjyys-ohjelman kehittäminen Etelä-Savon ammattiopistossa

Rossi, Lotta (2018)

Tiivistelmä:
Yrittäjyyskasvatus voi olla osa opiskelua aina alakoulusta korkea-asteelle. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin yrittäjyyttä sekä yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyteen perehdyttiin lähinnä psykologisesta näkökulmasta. Tutkimusongelmana oli, millaisia kokemuksia NY-ohjelmaan osallistuneilla oli ohjelmasta. Toisena ongelmana oli, miten ohjelmaa voitaisiin kehittää. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ohjelmaan osallistuneiden näkemyksiä ohjelmasta sekä löytää kehittämiskohteita NY-ohjelmasta.

Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluja. Haastattelut tehtiin kahdelle eri kohderyhmälle, NY-ohjelman ohjaajille ja ohjelmaan osallistuneille. Haastattelujen perusteella pyrittiin saamaan molempien tahojen näkemykset tutkimusongelmiin.

Tulosten perusteella NY Vuosi Yrittäjänä-ohjelmalla on vaikutusta yrittäjäksi ryhtymiseen sekä yrittäjämäisiin ominaisuuksiin. Ohjelman onnistumiseen on vaikuttanut ohjaajien ja yrittäjyyskoordinaattorin tuki. Käytännön työn mielekkyys nousi esille NY-ohjelman eri vaiheissa.

Tutustu opinnäytetyöhön:
Nuori yrittäjyys-ohjelman kehittäminen Etelä-Savon ammattiopistossa, Lotta Rossi (2018)

Vastaa

johanna.koponen@esedu.fi
Jaa sivu