KasvuEsedun asiakas Mikalo Oy – Osaamista voidaan johtaa vain osaamalla

KasvuEsedun asiakas Mikalo Oy – Osaamista voidaan johtaa vain osaamalla

Muuttuva toimintaympäristö

Toimintaympäristöjen muuttuminen on tänä päivänä kiihkeää, ja jokaisella toimialalla on tunnistettavissa oma kilpailuasetelmansa. Siltä ole vältytty myöskään vuokra-asuntomarkkinoilla. Aikoinaan vuokra-asuntoja rakennettiin ajatuksella, että kysyntä pysyy jatkuvasti hyvänä, koska väkimäärä lisääntyy. Yhteiskunnan rakenne on kuitenkin muuttunut voimakkaasti noista ajoista. Yhden henkilön taloudet lisääntyvät eikä perheitä perusteta siinä määrin kuin 1970-80-luvuilla. Väestöä muuttaa työn ja opiskelun takia kasvukeskuksiin.

Millä erottua kilpailijoista?

Mietin, mikä yhtiömme ominaisuus voisi olla niin erityinen, että voisimme erottua muista vuokranantajista Mikkelissä. Ajatuksissa puntaroituivat asuntokannan monimuotoisuus, asuntojen vaihteleva sijainti ja kilpailukykyiset vuokrahinnat. Kaikki nuo kuvaavat toimintaamme hyvin. Esiin nousi myös seikka, jota ei muilla toimijoilla ole siinä laajuudessa kuin meillä. Se on oma henkilöstö, joka tuottaa kaiken, minkä asukas tarvitsee asunnon hakemisesta poismuuttoon. Henkilökuntamme hoitaa kaikki asumisen aikaiset palvelut huolloista siivoukseen ja asumisneuvontaan.

Osaaminen kilpailukyvyn osatekijänä

Käynnistimme keväällä 2018 KasvuEsedun kanssa hankkeen, jossa kartoitimme, miten em. toiminnot voidaan hoitaa mahdollisimman laadukkaasti tänä päivänä, lähitulevaisuudessa sekä myöskin pidemmällä tulevaisuudessa. Erityisesti panostettiin kriittisimmän osaamisen tunnistamiseen unohtamatta kuitenkaan osaamisen johtamiseen liittyviä asioita. Asioiden edettyä tarvittavan osaamisen tietoiselle tasolle käynnistettiin koko henkilöstöä koskeva osaamisen tasojen ja kuilujen selvittäminen. Kunkin vaiheen merkittävänä ja ansiokkaana apuna toimi KasvuEsedu, jolla on kokemusta ja työkaluja toteuttaa projekti.

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

Osaamiskartoituksen perusteella laadittiin jokaiselle henkilökohtaiset osaamistavoitteet sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelmat. Koulutukset ovat jo käynnistyneet ja tulevat jatkumaan säännöllisesti myös tulevaisuudessa.

Hankkeen ehdottomin hyöty on se, että kun koko hanke ja toimenpiteet käytiin koko henkilöstön kanssa läpi, niin jokaisella oli mahdollisuus osallistua sisällön tuottamiseen ja antaa mielipiteensä omaan työhönsä vaikuttavista asioista.

Tällä tavalla toteutettuna tehtyihin johtopäätöksiin ja toteutuksiin on helpompi sitoutua. Työntekijälle osaaminen luo työhyvinvointia, kokemus oman työn osaamisesta on yksi työhyvinvoinnin perustekijöistä. Puutteellinen osaaminen voi johtaa työn hallinnan   tunteen menettämiseen, ylikuormitukseen ja jopa työuupumukseen. Joten monta seikkaa saadaan hallintaan toteutetulla hankkeella nyt ja jatkossa.

Mikalo Oy kiittää KasvuEsedun Pertti Karhusta ja Kirsi Lappalaista hyvin onnistuneesta projektista ja toimivan prosessin käynnistämisestä.

Hannu Sormunen
toimitusjohtaja
Mikalo Oy

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu