Sometrilogia ja bongaus!

Sometrilogia ja bongaus!

Sometetaanko työssä, syntyykö ajatusjohtajuutta?

Sosiaalisen median ja työyhteisön sisäisten some-palvelujen mm. intranetin systemaattinen ja aktiivinen käyttö mahdollistavat työpaikallani Etelä-Savon ammattiopistossa (Esedussa) ja KasvuEsedun ajantasaisen tiedon saannin sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen yrityksen sisällä työntekijöiden, esimiesten ja johdon sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Somettaminen luo yhteisöllisyyttä ja lisää työn tunnettavuutta. Rohkeimmat ja taitavimmat somettajat synnyttävät ajatusjohtajuutta, jota tarvitaan edistymiseen ja muutoksiin. Blogit ja facebookissa käytävä viestintä antavat siihen hyvän mahdollisuuden.

Yhteisöpalveluista Facebook kannustaa yksityiseen yhteydenpitoon sekä työyhteisön vuorovaikutukseen. Facebook mahdollistaa, niin kirjoitus- kuin kuvajulkaisuissa, mielipiteiden, tiedon ja kokemusten vaihdon ja hyvien vinkkien julkituomisen. Viestien julkaisuissa on osattava ja muistettava viestinnän vastuullisuus itseä, muita ihmisiä ja työpaikkaa kohtaan.

Blogit ovat mielenkiintoisia päiväkirjamaisen sovelluksen vuoksi. Blogit ovat vuorovaikutteinen keskustelun väline blogeja seuraavien käyttäjien välillä.  Blogissa voi jakaa tietoa, herättää ajattelua ja keskustelua, ohjata hyville tiedon lähteille tai antaa vinkkejä hyvistä käytänteistä erilaissa toimissa onnistumiseksi. Blogi kerronta ja kieli ovat arkisen tavanomaista ja selkeää. Blogeissa mielenkiintoista on ajattelun kehittymisen näkyväksi tuleminen.

Ohjeistuksia someviestintään

Viesty ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kirjoittaa 27.12.2018 M&M:n vierasblogissa artikkelissaan Kokonaisuuksien hallintaa, proaktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta otsikoinnin alla, että ”Johtajilta vaaditaankin yhä parempia viestinnän taitoja. Johdolta toivotaan avoimuutta, suunnan näyttämistä, vastuuttamista ja rajojen vetoa, rakentavaa keskustelutaitoa, someaktiivisuutta, läsnäoloa ja vuorovaikutustaitoja sekä empatiaa ja työyhteisön tukemista”.

Emoyhtiömme Etelä-Savon ammattiopisto on ohjeistanut somen käytön osana viestintäsuunnitelmaa. Ohjeistus on selkeä työväline siihen, mitä voi, mitä kannattaa ja miten ja mitä on hyvä tehdä käyttäessämme ja oppiessamme yhteisömme someviestintää. Ohjeistus mahdollistaa vapauden avoimen vuorovaikutteisen viestinnän käyttämiseen ja kannustaa somettamaan. Koen, että yhteiset, johdon laatimat ohjeistukset ja vastuulinjaukset luovat turvalliset rakenteet myös KasvuTarinoita Osaamisen Voimaa -blogin julkaisutyön aloittamiselle.

Strateginen päätös työntekijälähettilyydestä

Jukka Saksin (2016) kuvaama työntekijälähettilyys vaatii onnistuakseen sielunpaloa yksilöltä omaan tekemiseen, näkemystä omasta toiminnasta osana yhteisön ja työn ja -paikan tavoitteita sekä rohkeutta sanoa sanomansa somessa. Työntekijän, harvoinkin twiittaama viesti, voi saada enemmän aikaan kuin osa järjestetyistä markkinointitoimenpiteistä. Työntekijälähettilyyden onnistuessa strategisena toimintana, on mahdollisuus tavoittaa hyvinkin erilaisia tahoja rakennettaessa yrityksen mainekuvaa ja kumppanuuksia.

Bongattu kaksi somepomoa! Otetaan opiksi!

Aktiivisten somepomojen säännöllinen esilläolo yritysten arkitilanteista, palkituksi tulemisesta, asiakaspalvelukuvauksia, henkilöstön rekrytointia, yhteistyötapahtumista ja henkilöstön yhteinen kuva pikkujouluista ilman isompaa pönötystä, olivat ajatuksia herättävää oppia, kun seurasin kahta aktiivista somepomoa Facebookissa joulukuun lopussa 2018.  Kumpainenkin heistä toi mielenkiintoisesti ja tyylikkäästi esille tapahtumia myös omasta arjesta ja itsestään.  Kumpikin nainen on kasvuyrityksissään yrittäjinä ja johtajina persoonallisia, avoimia ja rohkeita. Heidän tarinansa toivottavasti pääsette lukemaan kevään ja kesän 2019 aikana blogimme vieraskyninä ajatuksineen ja näkemyksineen.

Opiksi otettavaa bongatuilta:

1.       Esitä asioita, jotka kiinnostavat ja ovat merkityksellisiä.

2.       Ole informatiivinen ja selkeä asian esityksessä.

3.       Esitettävän asian ajankohtaisuus ja merkitys ovat tärkeitä viestin vaikuttavuuden kannalta.

4.       Viesti rohkeasti.

5.       Viesti kohteliaasti.

6.       Hyvä kuva tukee viestiä.

7.       Lähestyttävyys.

8.       Ole avoin, oma itsesi. Oma luonteva esitystyyli on paras.

9.       Joskus voi yllättääkin, hyvällä tavalla, joko tyylillä tai esitettävällä asialla/viestillä.

10.   Ole luotettava.

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu