Verkko-opiskelu Esedussa

Henkilökohtaistaminen

Opiskelu käynnistyy osaamisen tunnistamisella. Teet opettajasi kanssa osaamiskartoituksen, jossa verrataan työkokemustasi, aiempia koulutuksiasi ja muutoin hankkimaasi osaamista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena on, että opiskelet niitä asioita, joista sinulla ei ole vielä riittävästi osaamista. Tätä prosessia kutsutaan henkilökohtaistamiseksi ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Osaaminen ratkaisee: opiskeluun käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti. Opiskelet joustavasti työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä. Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla (näyttö).

Osaaminen ratkaisee: opiskeluun käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti.

Verkko-opiskelu

Verkossa opiskelu on usein monipuolista sisältäen erilaisia materiaaleja (video, teksti, kuvat), linkkejä, tehtäviä ja esimerkiksi oppimispäiväkirjan kokoamista. Oppimisympäristöissä voit myös keskustella, työstää yhteisiä dokumentteja ja vaikka seurata videoluentoa, riippuen opiskeltavasta aiheesta ja opettajasta. Kyseessä on siis eräänlainen virtuaalinen luokkahuone. Verkko-oppimisympäristö on suljettu ulkopuolisilta eli vaatii kirjautumisen. Sinun tehtäviäsi eivät siis näe muut kuin omat opettajasi ja sinä itse. Esedun keskeisimmät oppimisympäristöt ovat Kippo ja O365, joihin saat tunnukset opintojesi alettua.

Verkko-opiskeluun liittyy yleensä paljon itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa. Verkko-opiskelu antaa usein kuitenkin mahdollisuuden opiskella itsellesi sopivaan tahtiin ja sopivana ajankohtana. Muista kuitenkin varata opinnoille aikaa!

Tietokone, tietokoneen peruskäyttötaidot ja verkkoyhteys ovat edellytys onnistuneille verkko-opinnoille. Kirjauduttuasi sisään oppimisympäristöön, seuraa tarkasti kurssille laadittuja ohjeita. Tukea ja ohjausta verkko-opiskeluun saat opettajilta ja Entteristä. Heti opintojen aluksi kannattaa myös miettiä itsellesi oma tukiverkosto niistä läheisistä ja kavereista, joilta saat apua ja tukea mm. teknisiin ongelmiin esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Työelämässä oppiminen

Ammatillisiin opintoihin sisältyy aina työelämässä oppimista. Opettajat auttavat työssäoppimispaikkojen etsimisessä ja ohjaavat myös työelämässä opiskellessasi yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa. Joskus myös oma työpaikkasi soveltuu työssä oppimiseen.

Jaa sivu