Yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina

Yhteiset tutkinnon osat

Esedussa on mahdollista suorittaa kaikki pakolliset yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina.

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi; pakollinen
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä; englanti, pakollinen
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen
 • Taide ja luova ilmaisu, pakollinen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen
 • Työelämässä toimiminen, pakollinen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen
 • Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen
 • Verkkototeutukset on tarkoitettu pääasiassa jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille, oppisopimusopiskelijoille ja korvaavaksi osaamisen hankkimisen keinoksi, jos lähiopintoihin osallistuminen on mahdotonta.
 • Opiskelijan kiinnittää verkko-opintoihin opinto-ohjaaja yhteisten tutkinnon osien orientaatiopäivän yhteydessä käytyään opiskelijan kanssa HOKS-keskustelun yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Orientaatiopäivän aikana opiskelija saa perustiedot verkko-opiskelusta.
 • Verkkototeutukset käynnistyvät joka jakson alussa kahden tunnin mittaisella aloituskerralla, johon opiskelijan on suositeltavaa mutta ei pakollista osallistua.
 • Kaikki verkkokurssit voidaan suorittaa kokonaan verkossa. Esimerkiksi äidinkielen suullisten näyttöjen (puhe-esitys, ryhmäkeskustelu) suorittamisesta on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat

Esedussa on mahdollista suorittaa seuraavat valinnaiset yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina:

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnainen

Jatko-opintoäikkä (3 osp)
Ryhmisäikkä (3 osp)

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen

Selviytyjän ruotsi (1,5 osp)*

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen

Selviytyjän englanti (1,5 osp)*

*) nämä toteutuvat yhtenä kokonaisuutena

Taide ja luova ilmaisu, valinnainen

Luova äikkä (3 osp)

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen

SOME-tehokas käyttö ja sisällöntuotanto (3 osp)

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen

Talous tasapainoon (3 osp)

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen

Mielen hyvinvointi ja ihmissuhteet (3 osp)

Valinnaisten yhteisten tutkinnon osien tarjonta rakennetaan vuosittain ja valinnaisten valintaan opiskelijoita perehdyttävät opinto-ohjaajat. Verkkototeutuksia valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista ei siis voi suorittaa non-stop-periaatteella.

Jaa sivu