AIKU

Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

1.1.2020 - 31.8.2021

Kohderyhmä

Varsinaiset kohderyhmät:

  • ilman ammatillista koulutusta olevat työttömät tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat aikuiset
  • ilman ammatillista tutkintoa olevat, työssäolevat aikuiset
  • lisäkoulutusta tarvitsevat aikuiset
  • ammatillisen osaamisen päivittämistä tarvitsevat aikuiset sekä ammatinvaihtajat

Välilliset kohderyhmät:

  • yritykset, työyhteisöt, järjestöt ja viranomaiset
  • muut verkostotoimijat

Tavoitteet

Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.

Pilotoida nivelvaiheen ohjausta niille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, ovat vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat osaamisen päivittämistä.

Tehdä koulutukseenohjauksen digitaalisen alustan alustava käsikirjoitus.

Toimenpiteet

Tehdään lähtötilanteen selvitys aikuiskoulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. Aineistoa kerätään asiakkailta ja verkostoilta mm. työpajoissa ja kyselyin.

Selvityksen pohjalta pilotoidaan asiakaslähtöisiä nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tuetaan aikuisten kouluttautumista työvoimapula-aloille.

Tiivistetään muiden asiakastyötä tekevien viranomaisten ja järjestöjen osaamista koulutukseen ohjauksessa. Panostetaan yrityksille ja työnantajille kohdennettujen neuvontapalvelujen määrään ja laatuun.

Rakennetaan selvityksen ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan mallinnus yhdessä muiden hanketoimijoiden sekä yhteistyöverkoston kanssa.

Tehdään alustava käsikirjoitus digitaalisen alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseenohjauksen välineenä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Hallikainen
puh. 044 711 5640

AIKU 1.1.2020 - 31.8.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä SAMIedu, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto

Budjetti

Budjetti: 509 848€

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jaa sivu