Älykäs ohjaus

Tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa

1.9.2019 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Ohjaustarpeita omaavat henkilöt Etelä-Savon alueella: opiskelijat (toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut), opiskelemaan tai työelämään hakeutuvat sekä ei tutkintoon johtavia opintoja etsivät tai suorittavat henkilöt.

Tavoitteet

1) Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen siten, että se vastaa aiemmin kuvattuihin tarpeisiin parantaen ohjauksen saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja eri elämänvaiheisiin sopivuutta.

2) Tukea hankkeen kohderyhmien ohjauksesta saamaa hyötyä ja ohjauksen koettua laatua.

3) Soveltaa digitaalista teknologiaa, erityisesti datan hyödyntämistä, tekoälypohjaisia ratkaisuja ja mobiiliteknologiaa. Sekä tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Toimenpiteet

1) Opinto- ja uraohjauksen asiakaslähtöinen tarvekartoitus

2) Teknologiaselvitys ja kumppanuuksien kilpailutus

3) Ohjauksen ratkaisujen osallistava suunnittelu

4) Datan keruu ja valmistelu

5) Kokeilujen ja pilottien toteutus

6) Muutoksen jalkauttaminen ja tulosten levittäminen

Lisätietoja

Taneli Selin, taneli.selin@esedu.fi
puh. 040 701 0334

Älykäs ohjaus 1.9.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti

Budjetti: 701 281 (josta Esedu 122 307 €)

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Jaa sivu