AMIS OSAA

Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Välittömät: ammatilliset opettajat, opinto-ohjaajat, oppisopimuskoordinaattorit, ammatin ohjaajat, ohjaustoiminnan ulkoinen verkosto

Välilliset: opiskelijat, työelämä

Tavoitteet

 • kootaan eri toimijoiden asiantuntijat (ammatilliset opettajat, opot, ervat, oppisopimuskoordinaattorit / Ohjaamot, etsivät nuorisotyöntekijät, Te-palvelut jne.) luomaan yhteistä ymmärrystä opiskelijalle tarjottavasta uraohjauksesta ennen opintoja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Kehittämisprosessia toteutetaan yhteistyössä Ammattiin! -hankkeen kanssa.
 • kartoitetaan opettajien ohjausosaamista yhteistyössä hallintopalvelujen kanssa Osaon mallin mukaisesti
 • järjestetään koulutuksia, workshop-työskentelyä opettajille urasuunnitelman tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta
 • perehdytetään opettajia Work Smart-hankkeessa (ESR) luodun opiskelijoiden työelämätaitoja ja urasuunnittelua tukevan, tiimioppimiseen perustuvan aktivointi- ja verkostoitumistyöpajamallin toteuttamiseen, käyttöönottamiseen ja muokkaamiseen oman koulutusalan ja oppilaitoksen tarpeita vastaavaksi
 • kerätään palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta urasuunnitelman toteuttamisesta saaduista kokemuksista toiminnan edelleen kehittämistä varten
 • laaditaan urasuunnitelmaprosessikuvaus, jossa huomioidaan erityisesti nivelvaiheet (koulutukseen tuleminen ja siirtyminen työelämään, te-palvelujen asiakkaaksi tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaan jaksolle)

Toimenpiteet

 • kootaan eri toimijoiden asiantuntijat (ammatilliset opettajat, opot, ervat, oppisopimuskoordinaattorit / Ohjaamot, etsivät nuorisotyöntekijät, Te-palvelut jne.) luomaan yhteistä ymmärrystä opiskelijalle tarjottavasta uraohjauksesta ennen opintoja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Kehittämisprosessia toteutetaan yhteistyössä Ammattiin! -hankkeen kanssa.
 • kartoitetaan opettajien ohjausosaamista yhteistyössä hallintopalvelujen kanssa Osaon mallin mukaisesti
 • järjestetään koulutuksia, workshop-työskentelyä opettajille urasuunnitelman tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta
 • perehdytetään opettajia Work Smart-hankkeessa (ESR) luodun opiskelijoiden työelämätaitoja ja urasuunnittelua tukevan, tiimioppimiseen perustuvan aktivointi- ja verkostoitumistyöpajamallin toteuttamiseen, käyttöönottamiseen ja muokkaamiseen oman koulutusalan ja oppilaitoksen tarpeita vastaavaksi
 • kerätään palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta urasuunnitelman toteuttamisesta saaduista kokemuksista toiminnan edelleen kehittämistä varten

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

AMIS OSAA 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Oulun ammattiopisto, koordinaattori
Lapin ammattiopisto, Redu
Manage Institute of Finland, MIF
Edupoli Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
Rovala-opisto Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK
Ammattiopisto Tavastia
Koulutuskeskus Brahe

Budjetti

502 205 e, josta Esedun osuus 60 590 e. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

 

Jaa sivu