Ammatillisen koulutuksen lähettiläät – Ambassadörer för yrkesutbildningen

Ammatillisen koulutuksen lähettiläät – Ambassadörer för yrkesutbildningen

1.1.2020 - 31.3.2021

Kohderyhmä

Suuri yleisö, media ja vaikuttajat politiikassa, kunnissa ja yrityksissä.

Tavoitteet

  1. Lisätä ammatillisen koulutuksen myönteistä mielikuvaa ja vetovoimaa vaikuttajaviestinnän kautta suurelle yleisölle.
  2. Lisätä päättäjien tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista omassa organisaatiossa.
  3. Viestinnän keinoin sujuvoittaa siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja ammatillisesta koulutuksesta kolmannelle asteelle.

Toimenpiteet

Hanke testaa vaikuttajaviestinnän keinoja ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa kohdennetaan viestintää politiikan-, kunta-, yritys- ja yrittäjäpäättäjiin sekä rekrytoidaan edellämainittuja sekä opiskelijoita ammatillisen koulutuksen lähettiläiksi. Viestintä toteutetaan someviestintänä.

Lisätietoja

Tuomo Räsänen

Ammatillisen koulutuksen lähettiläät – Ambassadörer för yrkesutbildningen 1.1.2020 - 31.3.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Careeria ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum

Osatoteuttajat:

  • Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur Yrkesakademin

Yhteistyökumppanit: Saamelaisalueen koulutuskeskus ja AMKE

Budjetti

Esedun budjetti 10 000 €

Jaa sivu