Arjen kiertotalous (ARKI)

Tavoitteena edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla

1.8.2021 - 31.8.2023

Kohderyhmä

  • Yritykset sekä yrittäjyyttä harkitsevat
  • Alueen kotitaloudet
  • Esedun opiskelijat ja opettajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla. Kiertotalous luo mahdollisuuksia uusille yrityksille ja ammateille. Hankkeessa vahvistetaan kiertotalous-yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla mikro- ja yksinyrittäjien digiosaamista ja verkostoitumista. Painopistealueena ovat huolto- ja korjauspalvelut, joiden tunnettavuutta ja helppokäyttöisyyttä kotitalouksille lisätään.

Kiertotalous muuttaa työn sisältöjä. Muutos heijastuu myös ammatilliseen koulutukseen, jolla on oltava joustavuutta koulutuskokonaisuuksien kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen kiertotalousosaamista pilotoimalla huolto- ja korjaustoiminnan kokonaisuuksia LVI-, kiinteistönhuolto sekä tekstiili- ja muotialan koulutuksissa sekä avata erityisesti jatkuvan haun opiskelijoille uusia näkökulmia löytää kiertotaloudesta työllistymismahdollisuuksia.

Toimenpiteet

Arki -hankkeessa toimenpiteet jakautuvat neljään kokonaisuuteen

  1. Huolto- ja korjauspalvelujen palvelumuotoilu, koulutus ja sparraus kehittämiseen
  2. Huolto- ja korjauspalvelujen tunnettavuutta ja arvostusta lisäävä viestintä sekä avustaminen yritysten viestinnässä
  3. Huolto- ja korjauspalvelukoulutuksen profiilin nostaminen ja osaamisen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa
  4. Opiskelijayrittäjyyden laajentaminen huolto- ja korjauspalvelutoimintaan ja jatkuvan haun opiskelijoille

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, Esa Kohvakka
esa.kohvakka@esedu.fi
+358 44 711 5356

Arjen kiertotalous (ARKI) 1.8.2021 - 31.8.2023

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

405 581€, josta Etelä-Savon Koulutus Oy:n osuus 280 971€. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.

Jaa sivu