AURA

Aikuisten uraohjaus

1.8.2015 - 31.7.2017

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen tarpeessa olevat aikuiset

Tavoitteet

1. Hankeen tavoitteena on tarjota ammatillisen koulutuksen tarpeessa oleville aikuisille henkilökohtaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta

  • ennen koulutukseen hakeutumista
  • hakeutumisvaiheessa
  • koulutuksen aikana
  • työn- ja jatkokoulutukseen hakuvaiheessa

2. Tavoitteena on kouluttaa alueen yritysten ja yhteisöjen tarvitsemaan osaavaa työvoimaa ja ajantasaisia osaamista. Työelämäyhteistyössä tuotetaan työelämälle myös koulutuksen asiantuntijapalvelua, joka nopeuttaa osaamisvajeisiin reagointia sekä tehostaa koulutuksen läpäisyä.

Toimenpiteet

Hanke toteuttaa ammatillisen toisen asteen tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustehtävää yhdeltä luukulta. Palveluohjausta annetaan koulutusta suunnitteleville aikuisille ennen opintoihin hakua ja hakeutumisvaiheessa, mutta myös koulutuksen aikana ja koulutuksen päätyttyä työllistymisvaiheessa tai jatko-opintoihin siirtyessä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Timo Häkkinen, 044 711 5431

 

AURA 1.8.2015 - 31.7.2017

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto (hallinnoija), osatoteuttaja: Itä—Savon koulutuskuntayhtymä/SAMI

Budjetti

389 581 e (kokonaisbudjetti). Hanketta rahoittaa ESR, Etelä-Savon ELY-keskus.

Jaa sivu