Avoin ammattiopisto Etelä-Savossa

Joustavat väylät ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille

1.4.2011 - 28.2.2015

Kohderyhmä

Avoin ammattiopisto on tarkoitettu henkilöille, joilla

 • ei ole ammatillista koulutusta tai
 • opiskeluvalmiudet tarvitsevat vahvistusta tai
 • aiemmat koulutuskokemukset ovat negatiivisia tai
 • on tarvetta vaihtaa ammattialaa

Tavoitteet

Avoimen ammattiopiston tavoitteena on luoda
joustavuutta koulutusväylille kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

 

Toimenpiteet

 • uudenlaisia rekrytointipalveluja
 • opiskelun harjoittelujaksoja oppilaitoksiin
 • henkilökohtaisia kouluttautumissuunnitelmia
 • verkostoyhteistyötä opintojen aloittamiseksi ja loppuunsaattamiseksi
 • ops-perusteisten perustutkintojen muuttamista monimuotoisemmin suoritettavaksi
 • sparraustoimintaa
 • prakticum-pajoja
 • uravalmennuskursseja

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

Julkaisu-osiosta löydät hankkeen julkaisun ”Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa”, joka on tehty yhteistyössä OpinOvi-hankkeen kanssa

 

 

 

Avoin ammattiopisto Etelä-Savossa 1.4.2011 - 28.2.2015

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto, osatoteuttajana Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Budjetti

ESR, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Jaa sivu