DIGI2GO

Virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia työvälineitä opinto-ohjaukselle

1.1.2020 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ammatilliseen koulutukseen hakeutujat, opinto-ohjaajat, opettajat sekä työelämän edustajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea sujuvia siirtymiä koulutukseen hakeutuville ja tukea oikeita alavalintoja tarjoamalla mahdollisuus hankkia eri koulutusaloihin ja ammatteihin liittyviä tietoja ja päivittää niihin liittyviä mielikuvia. Tavoitteena on tarjota virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia työvälineitä nivelvaiheen (siirtymävaiheen) opinto-ohjaukselle.

Toimenpiteet

  • Tehostetaan nivelvaiheiden ohjausta ja tukea suunnittelemalla ja pilotoimalla virtuaaliympäristöjä, jotka kuvaavat mm. koulutusaloja, opetushenkilöstöä, oppimisympäristöjä, ao. alan ammatteja, ammattitaitovaatimuksia, alueen työllistäviä työnantajia ja työpaikkoja
  • Perehdytään oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin tukea ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan
  • Rakennetaan oppimisanalytiikan kokonaisuus osaksi Esedun keskeisiä järjestelmiä ja niissä tuotettavaa tietoa hyödyntäen
  • Kartoitetaan ja hyödynnetään muiden koulutuksenjärjestäjien ja toimijoiden aiemmissa hankkeissa toteuttamia sekä tässä hankeverkostossa tehtäviä VR (virtuaalitodellisuus) /AR (lisätty todellisuus) -tuotoksia. Toteutukset linkitetään osaksi Esedun verkko-oppimiskokonaisuutta

Lisätietoja

Kirsi Lappalainen, hankkeen yhteyshenkilö
Etelä-Savon ammattiopisto

kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

DIGI2GO 1.1.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Samiedu

Osatoteuttajat: Careeria, Sampo, Ekami, Omnia, Raseko, SAMIedu, Työtehoseura, Ysao, Esedu

Budjetti

Budjetti: 26 630€

Rahoittaja: OPH

Jaa sivu