Digisti parempi

Uudenlainen mahdollisuus opettaa, oppia ja opiskella.

1.8.2021 - 31.8.2023

Kohderyhmä

Etelä-Savon ammattioppilaitoksen opettajat ja taitovalmentajat sekä opiskelijat

Tavoitteet

Hankkeen aikana luodaan etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia pedagogisia menetelmiä sekä etä- ja hybridiopetukseen soveltuvaa aineistoa Kippo-oppimisympäristöön. Lisäksi kehitetään etä- ja hybridiopetuksen hyviä käytäntöjä, joita hankkeen jälkeen edelleen kehitetään ja levitetään vertaisvalmennuksen periaatteilla toimivalla digivalmentaja-toimintamallilla.

Hankkeen aikana laaditaan opetushenkilöstön digiosaamisen profiilit ja digitaitojen varmistamisen osaamismerkistö, tukijärjestelmä opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan sähköinen työpaikkarekisteri opiskelijoiden työssäoppimispaikoista, kehitetään ja digitalisoidaan työssäoppimiseen liittyviä prosesseja ja laaditaan toimintamalli näyttöjen etätoteutukseen ja – arviointiin sekä tehdään suunnitelma työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja tarvittavien laitteiden hankinnasta.

Toimenpiteet

1. Etä- ja hybridiopetuksen toimintamallien, menetelmien ja materiaalien kehittäminen.

2. Opetushenkilöstön (opettajat ja taitovalmentajat) digitaitojen kehittäminen ja osaamismerkkijärjestelmän luominen digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

3. Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöä tukevan toimintamallin luominen.

4. Työpaikalla oppimiseen liittyvien prosessien ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Paula Kaukorinne
paula.kaukorinne@esedu.fi
p. 044 711 5678

Digisti parempi 1.8.2021 - 31.8.2023

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti

477 660 €

Jaa sivu