EASTWAY

Venäjä-yhteistyön kehittäminen ammatillisella toisella asteella

1.1.2011 - 31.12.2012

Kohderyhmä

Eteläsavolaiset ja venäläiset ammattioppilaitokset ja yritysten yhteistyöverkosto

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa Etelä-Savon toisen asteen ammatillisen koulutuksen Venäjä-yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta.

Hankkeen tuloksena syntyy eteläsavolaisten ja venäläisten ammattioppilaitosten ja yritysten yhteistyöverkosto, toimivat käytänteet opiskelija- ja asiantuntijavaihtoihin, henkilöstön Venäjä-osaamisen kehittämismalli sekä suunnitelma pitkäjänteisen kehittämisyhteistyön toteuttamiseksi. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Venäjä-osaaminen kehittyy, mikä parantaa yritysten kykyä toimia venäläisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimenpiteet

  • kootaan venäläisten kumppanioppilaitosten verkosto siten, että verkosto on oppilaitosten yhteinen ja kattaa eri koulutusalat siinä määrin kuin on tarkoituksenmukaista
  • etsitään Venäjän puolelta opiskelijoiden työssäoppimis- ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamispaikoiksi soveltuvia yrityksiä
  • laaditaan em. yhteistyön edellyttämät sopimus- ja arviointilomakkeet
  • luodaan pohjaa oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden Venäjä-osaamisen kehittämiseksi
  • selvitetään rahoitusmahdollisuuksia yhteistyön toteuttamiseksi
  • tuetaan oppilaitosten muiden Venäjä-yhteistyötä kehittävien hankkeiden valmistelu

Lisätietoja

projektipäällikkö Riikka Dillström, 044 711 5941
 

EASTWAY 1.1.2011 - 31.12.2012

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto (hallinnoija) ja osatoteuttaja: Savonlinnan ammatti- ja aikuiskoulutuskeskus (SAMI).

Budjetti

196 886 e (kokonaisbudjetti). Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen EAKR.

Jaa sivu