OSSI-hanke

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon

1.1.2016 - 31.12.2018

Kohderyhmä

Ikäihmisten perhehoitoa aloittavat ja jo perhehoitajina toimivat

Tavoitteet

  • OSSI omais- ja perhehoidon osaamiskeskuksen perustaminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen
  • Toimintamallien kehittäminen ja juurruttaminen muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten lasten omais- ja perhehoitoon sekä kuntoutukseen ja lääkehoitoon
  • Omais- ja perhehoidon koulutusten, valmennusten ja sijaistusten kehittäminen ja mallintaminen
  • Digitaaliset ratkaisut

Toimenpiteet

Esedu osatoteuttajana kohdassa 3. Omais- ja perhehoitajien koulutuksen ja valmennuksen kehittäminen ja mallintaminen. Tavoitteena / toimenpiteenä Esedussa toteuttaa täydennyskoulutusta (2 ryhmää) ikäihmisten perhehoitoa aloittaville ja jo toimiville perhehoitajille

Lisätietoja

opettaja, Sirpa Kauppi, 044 711 5796

OSSI-hanke 1.1.2016 - 31.12.2018

Toteuttajat

Essote

Osatoteuttajat: Esedu, osatoteuttajia yht. 13, aiesopimuksella 14 kumppania

Budjetti

2,6 milj €, Esedu 37 600 €, omarahoitusosuus 9 400 €. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö, hallituksen kärkihanke.

Jaa sivu