Export

Koulutusviennin kehittäminen

1.8.2015 - 31.12.2017

Tavoitteet

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on käynnistänyt koulutusvientiä vuodesta 2011 ja aloitti varsinaisen myyntitoiminnan vuonna 2013. Esedun koulutusviennin ensisijainen kohdemaa on Venäjä, joka on eteläsavolaiselle koulutustoimijalle strategisesti luonnollinen suunta. Venäjällä arvostetaan suomalaista toisen asteen koulutusta erityisesti sen vetovoiman, käytännönläheisyyden, konkreettisten oppimisympäristöjen ja työelämäläheisyyden takia. Venäjän lisäksi kartoitetaan vientimahdollisuuksia myös muihin suuntiin, kuten Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Tsekin tasavaltaan ja Slovakiaan.

Export-hankkeen tavoitteena on:

  • Koota Suomen ensimmäinen ammatillisen koulutuksen kouluttajaverkosto ja myyntiorganisaatio Venäjälle suuntautuvan koulutuksen myynnin tarpeisiin;
  • Kehittää Esedun eri alojen henkilöstön osaamista suhteessa Venäjään ja koulutuksen vientiin;
  • Vahvistaa Esedun valtakunnallista edelläkävijän asemaa Venäjälle suuntautuvassa koulutusviennissä.

Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

1) Kouluttajaverkoston rakentaminen.
– Koulutusvienti edellyttää nopeaa reagointia, suuria volyymejä ja joskus laajojakin temaattisia kokonaisuuksia. Verkostona toimien pystymme tarjoamaan paremmin ammattitaitoisia koulutuspalveluja.

2) Toimialakohtaisen toimintaympäristöyhteistyön kehittäminen Venäjällä.
– Venäjällä toimii kullakin toimialalla koulutusalan organisaatioiden lisäksi yrityksiä sekä vahva sektorihallinto. Toimintaympäristön ymmärtäminen auttaa meitä löytämään potentiaalisen asiakkaan ja tarjoamaan oikeaa tuotetta.

3) Sähköisen markkinoinnin kehittäminen.
– Internet ja sosiaalinen media ovat nykyaikaa ja Venäjällä laajasti käytössä. Sähköinen markkinointi on tehokasta ja toimivaa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Katja Akulsina

Export 1.8.2015 - 31.12.2017

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

177 298 e. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR).

 

Jaa sivu