Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke

Turvata yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeita vastaava laaja-alainen ja monipuolinen koulutustarjonta

1.1.2016 - 30.6.2018

Kohderyhmä

Esedun osatoteutuksessa kohderyhmänä ovat ammattiopiston ja soveltuvin osin myös muiden oppilaitosten opettajat, opiskelijat sekä alueen yritykset.

Diakin osatoteutuksessa kohderyhmänä ovat yläkoulun, lukion, ammatillisen 2. asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin ja työpajatoimintaan osallistuvat henkilöt sekä Pieksämäen seutuopiston opiskelijat ja henkilöstö.

Seurakuntaopiston osatoteutuksessa kohderyhmänä ovat kaikkien kolmen hanketta toteuttavan oppilaitoksen opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön tuloksena sellaisia taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joilla turvataan Pieksämäellä alueen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeita vastaava laaja-alainen ja monipuolinen koulutustarjonta.

Tavoitteena on jatkaa Hiekkiksen elämänkaarikylän kehittämistä yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyspedagogiikan avulla.

Konkreettisena tavoitteena on kehittää yhteistyössä Esedun, Diakin ja Seurakuntaopiston ja alueen yhteistyökumppanien kanssa Hiekkiksen yhteistä toimintamallia yrittäjyyskasvatukseen uusien oppimisympäristöjen ja uudenlaisten ammatillisen koulutuksen järjestämisratkaisujen kautta.

 

Toimenpiteet

Pieksämäen tekniikan alojen klusterimallin luominen

Tekniikan alojen yhteisen 1. lukuvuoden suunnittelu ja pilotointi

Työelämäyhteistyön kehittäminen Pieksämäellä ml. kummiyritystoiminnan kehittäminen tekniikan aloille

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Taisto Hirvonen,  taisto.hirvonen@esedu.fi, puh. 050 389 098

Ajankohtaista:

 

Hiekkis-hanke mukana Savon Solmu –messuilla lauantaina 14.4.2018 Pieksämäen Veturitorilla

Yritysmentoroinnin koulutus toteutettiin syksyllä 2017

 

Lehtijuttuja, ilmoituksia ja tiedotteita:

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke 1.1.2016 - 30.6.2018

Toteuttajat

Etelä-Savon ammattiopisto (päätoteuttaja), Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Seurakuntaopisto

Budjetti

521 375 € (Esedun osuus 255 429 e). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus.

Jaa sivu