Hoksaajat

Tuetaan uuden lainsäädännön toimeenpanoa sekä siihen liittyvää toimintatapojen uudistamista.

21.12.2017 - 30.6.2019

Kohderyhmä

  • ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö ja koulutuksenjärjestäjät (tulosten ja hyvien käytäntöjen levityksessä)
  • eri alojen yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja niiden henkilöstö

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa sekä siihen liittyvää toimintatapojen uudistamista: uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä, pilotointia ja käyttöönottoa koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja julkisen sektorin työpaikkojen sekä myös muiden yhteistyökumppaneiden (esim. TE-hallinto, työpajat, nuorisotoimi ym.) välillä.

Esedun tavoitteet:

    • tehostaa työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksiä huomioiden erityisesti digitaalisuus
    • on luoda reformin mukainen asiakaslähtöinen työpaikkaohjaajaperehdytyksen malli, joka vahvistaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä
    • varmistaa reformin mukainen toiminta opiskelijoiden osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa
    • suunnitella, kehittää ja mahdollistaa YTO-aineiden työelämänäytöt ammatillisissa näytöissä
    • kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden valmistumisen jälkeistä työelämään ohjausta

Toimenpiteet

  • pilotoidaan sote-alalla työelämäopettajuutta käytännössä: vähintään yksi opettaja toimii koko ajan kentällä koulutussopimusopiskelijoiden tukena sekä rakentamassa yhteistyön muotoja työpaikkojen kanssa (ESSOTE)
  • benchmarkataan muualla Suomea tehtyjä vastaavia kokeiluja (esim. SIUNSOTE)
  •  selvitetään ja kokeillaan opiskelijoiden verkko-ohjausta sote-alan työelämäopettajapilotoinnin yhteydessä (hyödyntäen Tanskan 24/7 ohjausmallia soveltuvin osin)
  • selvitetään ja kokeillaan reaaliaikaisen digitaalinen ohjauksen tukikanavaa työpaikkaohjaajien tukeen
  • kehitetään ja jalkautetaan arviointimentori-toimintaa
  • pilotoidaan reformin mukainen työelämän arviointikoulutus osana työpaikkaohjaajakoulutusta
  • suunnitellaan ja pilotoidaan YTO-aineiden opettajien työelämäjaksoja YTO-aineiden työelämänäyttöjen mahdollistamiseksi ammatillisissa näytöissä
  • kartoitetaan ne erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka tarvitsevat työllistymiseen tukea heti valmistumisen jälkeen
  • hyödynnetään erityisopettajien sekä opinto-ohjaajien osaamisen nivelvaiheissa
  • kehitetään yhteistyön muotoja TE-hallinnon kanssa
  • vahvistetaan yhteistyötä työllistävien järjestöjen, Ohjaamojen sekä kuntien työllisyyspalvelujen kanssa
  • kehitetään JOPO-oppilaille tutustumisjakso

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

Hoksaajat 21.12.2017 - 30.6.2019

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Saimaan ammattiopisto Sampo, hallinnoija
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Edupoli, Kotkan-Haminanseudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto

 

 

 

 

 

Budjetti

466 900,00 €, josta Esedun osuus 100 000 e. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa sivu