JoPeda

Oppilaitosten pedagogisen johtamisen kehittäminen

1.1.2021 - 30.6.2022

Kohderyhmä

Oppilaitosjohto, päälliköt ja tiimiesimiehet, opettajat ja ohjaajat, opiskelijat ja työelämän edustajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että oppilaitostemme pedagoginen johtaminen, sen organisointi ja keskeisten prosessien toimeenpano kehittyvät ja asiakkaan polku ydinprosesseissa selkeytyy. Pedagogisen toiminnan vaiheet niveltyvät toisiinsa entistä paremmin ja ylimääräinen työ karsiutuu. Pedagogisen johtamisen vastuut on määritelty ja arki sujuvoituu. Digiosaamisen johtaminen kehittyy ja pedagoginen johtaminen perustuu tietoon. Pedagoginen johtaminen on tasalaatuista.

Toimenpiteet

Toteutamme hankkeessa kehittämistyön lähtökohtana oppilaitosten pedagogisten prosessikokonaisuuksien nykytilan tarkastelun. Kehittämistyön tukena toteutamme palvelumuotoilu/LEAN-ajattelun yhteisen koulutussarjan kaikille toimijoille, jonka avulla kehitämme keskeisiä prosessejamme ja määrittelemme niiden vastuut. Osallistumme valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa vahvistamme ja varmistamme pedagogista osaamista kehittämällä perehdyttämisprosessia ja keskeisiin prosesseihin tuotettuja prosessikuvauksia.

Kehittämiskohteet organisaatioittain

Lisätietoja

Kirsi Lappalainen, hankkeen yhteyshenkilö
Etelä-Savon ammattiopisto

kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen verkkosivut

JoPeda 1.1.2021 - 30.6.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu

Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Budjetti

Budjetti: 546664 €, josta Esedun osuus 111944 €

Rahoittaja: OPH

Jaa sivu