JYMY

Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Keskijohto

Tavoitteet

Selkiytetään ja systematisoidaan esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa.
Vahvistetaan keskijohdon ja lähiesimiesten roolia arjen pedagogisessa johtamisessa.

Toimenpiteet

Toimintatapa on koulutuspäälliköiden vertaisverkostotyö.

Lisätietoja

henkilöstökoordinaattori Kristiina Leso, puh. 044 711 5300

JYMY 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä
Hyria Koulutus Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kouvolan kaupunki
Länsirannikon Koulutus Oy
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
Porvoo International College
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Tampereen kaupunki

Budjetti

444 115 €, josta Esedun osuus 39 265 €. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Jaa sivu