Kartturi

Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa

1.9.2010 - 30.4.2012

Kohderyhmä

Pohjois- ja Etelä-Savon ammatilliset oppilaitokset

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on  kehittää ja pilotoida ammatillisen koulutuksen laadullinen ennakointijärjestelmä, jonka avulla elinkeinoelämän muuttuvat osaamistarpeet saadaan siirrettyä oppilaitosten käyttöön, ja oppilaitosten opetussisällöt saadaan vastaamaan entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeita.

Toimenpiteet

Tiedonkeruu

 • Osaamistarvekartoitukset 20 yritystä/ala
 • sähköiset kyselyt kaikille alan yrityksille Pohjois- ja Etelä-Savossa
 • Osaamistarpeiden käsittely oppilaitoskohtaisissa työelämäfoorumeissa
 • Osaamistarpeiden siirto oppilaitoksiin: Opetussuunnitelmien kehittäminen
 • Opettajien osaamisarvioinnit ja osaamisen kehittäminen

Pilottialat:

Etelä-Savon ammattiopisto

 • sosiaali- ja terveysala / vanhustyö
 • luonnonvara- ja ympäristöala / puutarha-ala

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

 • puuala / talonrakennusala
 • kulttuuriala

Ylä-Savon ammattiopisto (hallinnoija)

 • autoala
 • luonnonvara- ja ympäristöala / hevosala

Savon ammatti- ja aikuisopisto

 • liiketalouden ala
 •  talotekniikan ala

Lisätietoja

Projektipäällikkö Leena Toivanen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja: www.kartturi.net

Kartturi 1.9.2010 - 30.4.2012

Toteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija) ja osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Kuopion yrittäjät ry

Budjetti

684 000 e. Hanketta rahoittavat Ely-keskukset (Pohjois-Savo ja Etelä-Savo).

Jaa sivu