KiNOS

Koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishanke

1.9.2011 - 31.12.2013

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää oppilaitosten innovaatio-osaamista sekä mallintaa oppilaitoksille innovaatiojärjestelmä, joka toimii osana alueen innovaatioympäristöä. toiminnan keskeisenä tavoitteena on organisaatioiden monialaisen osaamisen hyödyntäminen alueen innovaatiotoiminnan tukena.

Toimenpiteet

  • valmennus, jossa tarjotaan työkaluja ja toimintamalleja luovuuden ja ideoiden tuottamisen edistämiseksi
  • benchmarking-matkoja jo olemassa oleviin innovaatioympäristöihin
  • tulevaisuuteen suuntautuneita innovaatiopedagogiikkaa tukevia avoimia luentoja/seminaareja
  • järjestelmämallin tarvemäärittely eDelfoi-menetelmällä
  • innovaatiotoiminnan mallintaminen ja prosessikuvaukset

Lisätietoja

projektikoordinaattori Reetta Hirsimäki, 050 3891229

http://kinos-hanke.fi/

KiNOS 1.9.2011 - 31.12.2013

Toteuttajat

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoija), osatoteuttajat: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus, Mikkelin kaupunki / Otavan Opisto,Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutin Mikkelin yksikkö, Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

590 371 e. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, ESR.

Jaa sivu