Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

1.4.2021 - 31.5.2023

Kohderyhmä

Etelä-Savon maakunnan alueen

  • kansainväliset osaajat
  • oppilaitosten kansainväliset osaajat (opiskelijat)
  • yritykset ja muut työnantajat, jotka kärsivät työvoimapulasta
  • sidosryhmäkumppanit

Tavoitteet

Systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyöverkosto

Toimenpiteet

Tavoite toteutetaan neljän työpaketin avulla:

Työpaketti 1: Yritysten ja kansainvälisten osaajien tarpeista nouseva Talent Hub Etelä-Savo – verkoston rakentaminen yhdessä asiaan sitoutuneiden sidosryhmien kanssa.

Työpaketti 2: Tilannekuva kansainvälisten osaajien rekrytoinnin haasteista eteläsavolaisissa yrityksissä yhdessä osatoteuttajien ja sidosryhmien kanssa mm. yrittäjien haastattelujen ja yrityskäyntien avulla. Kansainvälisten osaajien haasteiden selvittäminen oppilaitosten kautta ja sidosryhmien avulla sekä aiempia hanketuloksia hyödyntäen.

Työpaketti 3: Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaannon lisääminen erilaisilla match-up -tilaisuuksilla ja räätälöidyllä ohjauksella rekrytoinnin helpottamiseksi (ml. Kansainvälisen rekrytoinnin opas 2021)

Työpaketti 4: Ulkomaalaisopiskelijoiden linkittäminen yrityksiin ja organisaatioihin sekä alueelle opiskelujen alusta alkaen. Työharjoittelujen ja kesätöiden yms. hyödyntäminen kieleen ja kulttuuriin integroitumiseksi ja näin pysyvämmän siteen kasvattamiseksi Etelä-Savon maakuntaan.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Riitta Lappi
riitta.lappi@esedu.fi
p. 040 844 8337

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa 1.4.2021 - 31.5.2023

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Budjetti: 359 176 €

Rahoittaja: ESR/Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jaa sivu