KOTOKARUSELLI

Ammatilliseen koulutukseen siirtymisen kehittämistä, osaamisen kartoittamista ja tunnistamista sekä opiskeluvalmiuksien tukemista

1.9.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Ammatillisiin opintoihin hakeutuvat ja niissä jo opiskelevat maahanmuuttajat.

 

Tavoitteet

  1. Digiosaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen välineenä: osaamisen tunnistaminen, digipedagogiikka ja koulutuksen saavutettavuus sekä ohjauksen uudet mahdollisuudet
  2. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen siirtymisen nivelvaiheen kehittäminen, oppisopimuksen kehittäminen työvoimapula-aloille sekä työelämälähtöinen ohjaus työpaikoilla
  3. Opiskeluvalmiuksien eli OPVA-opintojen kehittäminen

 

Toimenpiteet

Ammatillisiin opintoihin hakeutuvien ja niissä jo opiskelevien osaamisen kartoittaminen sekä tunnistaminen esim. KOTOCHAT-käännöspalvelun avulla.

Työelämälähtöisten toimintamallien tarjoaminen yrityksille esim. kielituki ja rinnakkaisopettajuus.

Polkujen rakentaminen niille aloille, joille työllistyminen on mahdollista osatutkinnolla ja/tai joissa on työvoimapula.

VALMA-opintojen kielikoulutusta suunnataan kielitaitoon, josta on hyötyä tulevissa ammattiopinnoissa.

Työpaikkavalmentaja-mallia jatkokehitetään S2-opiskelijoille sekä benchmarkataan mm. hankkeen toteuttajien OPVA-opintojen kehittämistyötä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sari Vauhkonen, p. 040 844 6409

KOTOKARUSELLI 1.9.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

709 030 €, josta Esedun osuus 290 920 €. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.

Jaa sivu