Koulutusportti

Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

1.10.2020 - 31.12.2022

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka osallistuvat Etelä-Savon koulutusyhteistyön kehittämiseen japalvelumuotoiluprosessiin erilaisten toimenpiteiden kautta kuten työpajat, tapahtumat ja työelämäympäristöjen pilotit.

Tähän kohderyhmään kuuluu oppilaitosten henkilökuntaa, opiskelijoita sekä alan asiantuntijoita. Kohderyhmää ovat myös henkilöt, jotka osallistuvat pilotoitavien työelämäympäristöjen opettamiseen/ohjaukseen sekä opiskeluun/harjoitteluun. Välillisiä kohderyhmä hankkeelle ovat alueen työnantajat, ohjaavat tahot, te-hallinto, kuntien työllisyyspalvelut sekä järjestöt.

Tavoitteet

Osatavoite 1: hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja

Osatavoite 2: hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.

Osatavoite 3: hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä. Lähtökohtaisesti nämä kiinnittyvät maakunnan seutukuntiin (Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki), mutta myös näiden väliseen yhteistyöhön.

Toimenpiteet

Esedun koordinoimana tavoitteena on työelämäasiantuntijuuden vahvistaminen oppimisympäristöjen kautta. Hankkeen aikana rakennetaan pilottina 2-3 työelämän oppimisympäristöä eli oppimissolua työpaikoille, jotka voivat toimia eri oppilaitosten yhteisinä, moniammatillisina soluina (esim. ammattiopisto ja amk).Oppimisympäristötyötä tehdään yhdessä hankkeen osatoteuttajien kanssa ja fokusoidaan kehittäminen etenkin Mikkelin alueelle.

Pilottiympäristöjä eli oppimissoluja suunnitellaan alustavasti tekniikan ja soten toimialoille. Näissä toimialoissa voidaannähdä potentiaalia alueella työllistämisen näkökulmasta tulevaisuudessa.

Hankkeessa rakennetaan amalli työelämässä tapahtuvaan ohjaukseen ja vahvistetaan oppimisympäristöjen näkyvyyttä tulevaisuuden opiskelijoille houkuttavina, työelämälähtöisinä kokonaisuuksina ja osana opintopolkuja. Tavoitteena on etenkin oppimisprosesseihin liittyvän ohjauksen kehittäminen (myös digitaalisesti) sekä oppimistulosten arvioinnin kehittäminen. Hankkeen tuloksena on luotu malli oppimisympäristöjen moniammatilliseen hyödyntämiseen eri koulutustoimijoiden kesken, pilotoitu oppimissoluja aidossa työelämäympäristössä sekä kehitetty työelämälähtöistä ohjausta ja tähän liittyvääoppimistulosten arviointia.

Lisätietoja

Vastuuhenkilö Jarno Pöntinen

Puhelin
+358406482773

Sähköposti
Jarno.Pontinen@esedu.fi

Koulutusportti 1.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy,Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto, Savonlinnan kesäyliopisto yhdistys ry, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Ammattiopisto Spesia Oy, Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti)

Budjetti

Budjetti: 951 246 €, josta Esedun osuus 100 705 €

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jaa sivu