Koulutusvienti kasvuun!

Koulutusviennin tuotekehitystyötä ja koulutusvientituotteiden pilotointia

1.1.2011 - 30.3.2014

Tavoitteet

Koulutusvienti kasvuun!-hankkeen tavoitteena on kehittää Mikkelin yliopistoyksiköiden, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston koulutusvientiä. Hankkeessa tehdään koulutusviennin tuotekehitystyötä ja koulutusvientituotteiden pilotointia.

Toimenpiteet

Koulutusvienti kasvuun! –hankkeessa tehdään koulutusviennin tiedotus- ja markkinointityötä sekä tuotteistetaan ja pilotoidaan Etelä-Savon ammattiopiston koulutuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa toimitaan mukana olevien koulutusorganisaatioiden ja alueen yritysten kanssa verkostona. Etelä-Savon ammattiopistolla pääkohdemaa on Venäjä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Riitta Flinkkilä, 044 711 5610

Koulutusvienti kasvuun! 1.1.2011 - 30.3.2014

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus. Muut kumppanit: Mikkelin yliopistoyksiköt, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

601 023 e, josta Esedun osuus 101 250 e. Hanketta rahoittaa ESR, Etelä-Savon ELY-keskus, ESR.

Jaa sivu