KYNNYKSELLÄ

KYNNYKSELLÄ-hanke (OKM)

1.8.2020 - 31.7.2022

Kohderyhmä

Mikkelin kuntakokeilussa mukana olevat työnhakijat, jotka tarvitsevat osaamisensa päivittämistä.

Tavoitteet

Tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden koulutuspalveluita, luoda yksilöllisiä osaamisen kehittämisen malleja erilaisille työnhakijoille.

Hankkeen tavoitteena on myös parantaa työvoimatarpeiden ja koulutuksen joustavaa kohtaantoa.

Toimenpiteet

Antaa uraohjausta osana kuntakokeilun palveluita. Tukea asiakkaiden siirtymää ammatilliseen koulutukseen ja seuloa kuntakokeilun asiakkaista ne, joilla on työllistymisen näkökulmasta tarvetta osaamisen kartoittamiseen, päivittämiseen tai lisäämiseen.

Lisätietoja

Timo Häkkinen
puh. 044 711 5718
timo.hakkinen@esedu.fi

KYNNYKSELLÄ 1.8.2020 - 31.7.2022

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti

150.000 €

Jaa sivu