Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

1.1.2020 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Osallistuvien organisaatioiden henkilöstö, johto ja opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Tavoitteet

  1. Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen
  2. Verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen
  3. Tietoisuuden lisääminen laadunhallinnasta erityisesti opiskelijoiden ja työelämän kannalta
  4. Asiakaspalauteprosessin vaikuttavuuden parantaminen
  5. Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen

Toimenpiteet

Kartoitetaan ja tarvittaessa uudistetaan toimintajärjestelmän prosesseja ja menettelytapoja laadunhallinnan näkökulmasta. Luodaan toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaan.

Toteutetaan laatukulttuurin arvioinnit Q-KULT -menetelmällä ja tulosten analysoinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Hankeverkoston lisäksi organisaation laatukulttuuri arvioidaan hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa Harjun oppimiskeskuksessa ja Itä-Karjalan kansanopistossa.

Muokataan Q-KULT -työväline opiskelijoille ja työelämälle soveltuvaksi arviointivälineeksi. Pilotoidaan muokattu arviointityöväline opiskelija- ja työelämäryhmillä.

Selvitetään asiakaspalautteiden keräämis-, käsittely- ja hyödyntämisprosessit. Laaditaan toimintamalli saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. Perehdytetään työelämää valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotosta.

Lisätietoja

Etelä-Savon ammattiopisto
Taisto Hirvonen, taisto.hirvonen@esedu.fi

Läpi-VETO 1.1.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Osatoteuttajat: Saimaan ammattiopisto Sampo, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Etelä-Savon ammattiopisto

Muut yhteistyökumppanit: Harjun oppimiskeskus, Itä-Karjalan kansanopisto

Budjetti

53 750 / 225 000 (Esedu/yhteensä, sis. omarahoitusosuus)

Jaa sivu