Maaseutu ICT2

Parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista

1.1.2018 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Järjestöt, yhdistykset, yhteisöt

 

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista.
Lisätä maaseutuyrittäjien tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön ja uusiin kehittämistoimenpiteisiin kohti parempaa kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta.
Maaseudun elinkeinoelämän kestävyyden edistäminen.

Esedun erityispainotukset hankkeessa

Maaseutualueiden tieto- ja viestintäteknologian saavuttavuuden, käytön ja laadun parantaminen, tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä.
Maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen uuden teknologian osaamista ja tunnettavuutta lisäämällä.
Ns. uuden tiedon välittäminen toimiville yrityksille.
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen yritystoiminnassa eli ns. tiedolla johtaminen.
Verkosto- ja jakamistalouden edistäminen maaseutualueilla.
Laajakaistayhteydet, niiden käyttö ja hyödyntäminen.

Toimenpiteet

Teema- ja asiantuntijapäivät, infotilaisuudet

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Taisto Hirvonen, p. 050 389 0987

 

 

 

Maaseutu ICT2 1.1.2018 - 31.12.2019

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, ProAgria

Budjetti

166 666 €, josta Esedun osuus 142 906 €. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.

Jaa sivu