Martha

Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen

1.11.2011 - 31.3.2015

Kohderyhmä

Mikkelin seudun maahanmuuttajanaisia, jotka ovat kotoutumisensa alkutaipaleella

Tavoitteet

Jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen valmennusohjelma, jonka tuloksena maahanmuuttajanaiset

  • löytävät omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan
  • saavat kokemuksia yhteisöllisyydestä monikulttuurisessa pienryhmässä ja oppivat suomen arkikielen hallintaa tekemisen avulla
  • saavat arkielämän taitoja ja yhteiskuntavalmiuksia ohjatuissa toiminnallisissa työpajoissa
  • tutustuvat suomalaiseen työelämään ja koulutukseen

Toimenpiteet

Yksilöllinen valmennusohjelma on toiminnallista ja osa-aikaista. Valmennusohjelman päätteeksi laaditaan jokaiselle osallistujalle yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Työhön tutustumiset edistävät myös Mikkelin seudun työelämän monikulttuurisia valmiuksia.

MARTHA-hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttajatoimijoiden sekä yritysten kanssa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Leena Raatikainen, 044 711 5606

MARTHA-hankkeen video:

https://www.youtube.com/watch?v=8uAMLahMUcM

Työkokeilun 3+2malli

Voimaantumista tukeva valmennusohjelma maahanmuuttajanaisille

valmennusesitemaahanmuuttajanaisille

 

 

Martha 1.11.2011 - 31.3.2015

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

514 057 e. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY- keskus (ESR).

Jaa sivu