Metsäalan osaajat 2020

Hanke edistää puuhuoltoyritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen yrittäjävetoisia yhteiskehittämisen kokeiluja

1.6.2019 - 31.5.2022

Kohderyhmä

Puunkorjuuyritykset, Puutavaran autokuljetusyritykset

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yksilöityjen toimenpiteiden suunnittelu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi puuhuoltoyrityksen arkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja menetelmiä puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja puunkuljetusyritysten prosessien tehostamiseen ja tuottavuuden mittaamiseen, seurantaan ja johtamiseen hyödyntämällä lean-ajattelun periaatteita. Toimenpiteillä tavoitellaan myös parempaa kustannusten hallintaa ja kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa uusien osaajien saatavuutta alalle ja vastata väestön ikärakenteen muuttumiseen parantamalla yrittäjien ja työntekijöiden valmiuksia sopeutua työn muuttuviin haasteisiin, edistämällä työmotivaatiota ja työkykyä.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutuksessa kokeillaan uusia yrittäjävetoisia toimintatapoja ja yhteiskehittämisen menetelmiä pilotoimalla puunkorjuun ja puunkuormauksen tuottavuusseurantaa sekä koko puuhuoltoketjun lean-johtamisen seurantaa. Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota uusien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen, työn laatuun sekä työn ympäristövaikutusten minimointiin.

  1. Osaamistarpeiden kartoittaminen ja puunkorjuun ja –kuljetusten tuottavuusseurannan pilotoinnit ja yhteiskehittäminen.
  2. Lean-johtamisen optimointipilotit ja yhteiskehittäminen yritysten kanssa. Lean-johtamisen kehittämistilaisuudet.
  3. Yrityslähtöiset työhyvinvointimittaukset ja -valmennukset sekä työhyvinvointitapahtumat.

Lisätietoja

Anna Dunderfeldt,
Projektipäällikkö anna.dunderfeldt@xamk.fi
p. 050 3419805

Metsäalan osaajat 2020 1.6.2019 - 31.5.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto Samiedu

Budjetti

Budjetti: 502 046 €

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu