METSIIN

Metsäalan kehittämishankepari

1.1.2016 - 31.12.2017

Tavoitteet

Hanke jakautuu EAKR- ja ESR-osuuksiin, joiden tarkoituksena on kehittää metsäkoneenkoulutusta entistä laaja-alaisemmaksi ja saada oppilaitoksen koulutustarjonnan piiriin kokonaisuus tehokkaasta ja ammattitaitoisesta puunkorjuusta aina puunkuljetukseen ja logistiikkaan saakka. Monipuoliset TOP-paikat sekä osaamisen kasvattaminen metsäbioenergia-alankoulutuksessa avaavat myös opiskelijoille entistä parempia työllistymisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

Peruskorjuukalustoon investoimisen lisäksi tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä uuden teknologian tuomiseksi osaksi metsäkoneopetusta sekä opetuksen ja työelämän osaamisvaatimusten yhteensovittamiseksi.

  • Metsäalan opetuksen ja oppimisympäristöjen, erityisesti simulaatiopedagogiikan kehittäminen
  • Yritysyhteistyö alan kehittämiseksi
  • Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaaminen ja puutavara-auton kuljettajakoulutuksen käynnistyksen toimenpiteet
  • Simulaattoriopetuksen laaja-alainen mahdollistaminen
  • Metsäkonevalmistajien, koneyrittäjien ja metsäyhtiöiden kanssa yhteistoiminnallisten koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen
  • Opiskelijoiden top-ohjauksen kehittäminen
  • Metsäbioenergia-alan koulutuksen kehittäminen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta
  • Puutavara-auton kuljettajakoulutuksen aloittamisen mahdollistaminen Esedussa

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Mikko Pulkkinen, 044 711 5699

METSIIN 1.1.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Esedu

Budjetti

242 902 e (ESR) ja 618 000 e (EAKR). Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus (ESR) ja Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR).

Jaa sivu